Cấu hình thanh toán

Thay đổi ngôn ngữ trang thanh toán
Tính năng thay đổi ngôn ngữ cho giao diện trang thanh toán (Checkout) trên website bán hàng sẽ giúp bạn tiếp cận đến những tập khách hàng tiềm năng hơn. Hiệ...
Fri, 15 Tháng 11, 2019 at 1:41 PM
Hướng dẫn cách kết nối cổng thanh toán Onepay
OnePay là sản phẩm dành cho các đơn vị kinh doanh thương mại điện tử chuyên nghiệp, OnePay cho phép doanh nghiệp thực hiện thanh toán trực tuyến trên we...
Mon, 18 Tháng 1, 2021 at 5:34 PM

Cùng danh mục