Quản lý khách hàng

Tổng quan về khách hàng
Thông tin về khách hàng được đánh giá là một dữ liệu quan trọng, nhằm giúp bạn định hình được khả năng hoạt động của tổ chức, sự trung thành của khách hàng,...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:24 PM
Tạo khách hàng
Dữ liệu về khách hàng là một loại dữ liệu quan trọng. Từ dữ liệu này, Nhà bán hàng có thể tạo các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng,.. Để tạo mộ...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:25 PM
Quản lý khách hàng
Trang chi tiết khách hàng cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và cái nhìn về một khách hàng. Không dừng lại ở việc xem, bạn có thể thực hiện các ...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:25 PM
Xem chi tiết khách hàng
Bằng cách nhấp chọn vào khách hàng, Nhà bán hàng có thể xem được các thông tin chi tiết của khách hàng đó. Thông tin chi tiết của khách hàng được hệ thống g...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:27 PM
Tài khoản khách hàng
Khách mua hàng trên website có thể tạo tài khoản để theo dõi các đơn hàng mình đã mua. Tài khoản khách hàng cũng là một trong những cách định danh người mua...
Thu, 21 Tháng 11, 2019 at 12:10 PM

Cùng danh mục