Quản lý sản phẩm

Hiểu về sản phẩm
Sản phẩm chính là hàng hóa, phần mềm, dịch vụ hoặc phiếu quà tặng, mã giảm giá,... mà bạn có thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay ti...
Fri, 2 Tháng 10, 2020 at 4:26 PM
Trang danh sách sản phẩm
Lưu ý: Haravan hỗ trợ hai phương thức quản lý tồn kho Cơ bản và Nâng cao, nên giao diện trang danh sách sản phẩm sẽ có sự khác nhau về các cột dữ liệu. ...
Wed, 30 Tháng 9, 2020 at 10:14 AM
Tìm kiếm và sử dụng bộ lọc sản phẩm
Bạn có thể tìm kiếm một sản phẩm, lọc các sản phẩm theo nhiều điều kiện, hoặc sắp xếp danh sách các sản phẩm theo nhiều cách khác nhau. Việc lọc hoặc sắ...
Fri, 2 Tháng 10, 2020 at 4:34 PM
Gắn nhãn (tag) cho sản phẩm
Nhãn hay Tag sản phẩm là tính năng mà hệ thống Haravan giúp bạn có thể bổ sung các từ khóa liên quan đến sản phẩm, điều này sẽ giúp khách hàng của bạn khi t...
Fri, 2 Tháng 10, 2020 at 4:35 PM
Thêm mới một sản phẩm
Bạn có thể thêm hoặc cập nhật thông tin của sản phẩm như giá, thuộc tính, mã sản phẩm, biến thể, mô tả.... tại trang quản lý sản phẩm ở Haravan. Trong b...
Fri, 25 Tháng 9, 2020 at 6:11 PM
Cập nhật thông tin một sản phẩm
Đang cập nhật...
Fri, 25 Tháng 9, 2020 at 6:11 PM
Nhập danh sách sản phẩm
Việc nhập danh sách sản phẩm giúp bạn dễ dàng chuyển đổi từ các nền tảng khác sang Haravan hoặc nếu bạn muốn thực hiện thay đổi cho nhiều sản phẩm/ quản lý ...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:16 PM
Xuất danh sách sản phẩm
Cách xuất danh sách sản phẩm Để xuất sản phẩm sản phẩm từ hệ thống Haravan, bạn cần làm các bước sau đây: Bước 1:  Đăng nhập vào Haravan, chọn Sản phẩ...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:17 PM
Thuộc tính và biến thể của sản phẩm
Với một sản phẩm bạn có thể thêm nhiều thuộc tính và từ sự kết hợp của các thuộc tính đó tạo ra nhiều phiên bản cho sản phẩm của bạn. VD: Giả sử bạn bán...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:11 PM
Tối ưu SEO cho sản phẩm
Đang cập nhật...
Fri, 25 Tháng 9, 2020 at 6:13 PM

Cùng danh mục