Quản lý tồn kho

Hiểu về quản lý tồn kho
Khi tổ chức của Nhà bán hàng tham gia vào Thương mại điện tử và thực hiện các hoạt động kinh doanh, dù là giao dịch trực tuyến, giao dịch tại cửa hàng, tươn...
Wed, 29 Tháng 4, 2020 at 2:44 PM
Chi tiết tồn kho
Khi tổ chức của Nhà bán hàng tham gia vào Thương mại điện tử và thực hiện các hoạt động kinh doanh, dù là giao dịch trực tuyến, giao dịch tại cửa hàng, tươn...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:19 PM
Chi tiết kho hàng
Chi tiết kho hàng hay có thể hiểu là dữ liệu tồn kho của địa chỉ nằm trong phần Cấu hình địa chỉ và có ý nghĩa tồn tại riêng biệt. (Chỉ có trên tồn kho nâng...
Wed, 29 Tháng 4, 2020 at 2:45 PM
Điều chuyển
Điều chuyển tồn kho giúp chuyển tồn kho của sản phẩm trong trường hợp muốn chuyển từ chi nhánh A sang chi nhánh B. Hoặc cho các trường hợp hàng hủy, hàng hỏ...
Thu, 22 Tháng 10, 2020 at 4:42 PM
Điều chỉnh
Khi Nhà bán hàng sử dụng tồn kho nâng cao, mỗi thao tác thay đổi số lượng tồn kho chỉ có thể thay đổi bằng cách điều chỉnh. Ngoài trừ việc mua hàng làm tăng...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:20 PM
Mua hàng
Nội dung trong bài viết Danh sách phiếu mua hàng Tìm kiếm phiếu mua hàng Lọc phiếu mua hàng Tạo phiếu mua Nhận hàng Chi tiết phiếu mua hàng Chi tiế...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:20 PM
Nhà phân phối
Để hoạt động kinh doanh và đặc biệt là quản lý, Nhà bán hàng không thể tách bạch với nhà phân phối - những nhà cung ứng hàng hóa. Trong Haravan Nhà bán ...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:20 PM
Lịch sử tồn kho
Trang Lịch sử ghi nhận tất cả lịch sử quản lý tồn kho của Trang quản trị, bao gồm: - Tạo Có quản lý tồn kho cho sản phẩm. - Tạo Điều chuyển. - Tạo Điều c...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:20 PM
So sánh tồn kho cơ bản và tồn kho nâng cao
Quản lý tồn kho là thao tác cần thiết trong việc kinh doanh bán hàng. Việc quản lý hàng hóa còn hay hết, còn bao nhiêu nhằm dự đoán nhập/xuất hàng và phục v...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:20 PM
Quản lý tồn kho nâng cao
Quản lý tồn kho là thao tác cần thiết trong việc kinh doanh bán hàng. Việc quản lý hàng hóa còn hay hết, còn bao nhiêu nhằm dự đoán nhập/xuất hàng và phục v...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:20 PM

Cùng danh mục