Cấu hình cửa hàng online

Thiết lập Google Analytics cho website của bạn
Google Analytics (viết tắt là GA) là một công cụ vô cùng mạnh mẽ và được cung cấp miễn phí hoàn toàn từ Google. Google Analytics cung cấp cho người sử dụn...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 3:41 PM
Thiết lập Facebook Pixel cho cửa hàng của bạn
Facebook Pixel là một đoạn mã (JavaScript) mà Facebook cung cấp cho các nhà quảng cáo. Khi Nhà bán hàng chèn đoạn mã này vào trang web, Facebook hỗ trợ Nhà ...
Fri, 11 Tháng 10, 2019 at 5:54 PM
Mật khẩu bảo vệ cửa hàng
Tại sao bạn cần đặt mật khẩu bảo vệ cho cửa hàng trực tuyến? Bạn vừa tạo tài khoản tại Haraweb và đang thiết lập các thông tin ban đầu cho cửa hàng của mì...
Wed, 9 Tháng 10, 2019 at 4:28 PM
Cấu hình thông tin chung cho cửa hàng
Một số thông tin cơ bản cho cửa hàng của bạn có thể được cấu hình tại đây. Bao gồm: Thông tin mô tả cửa hàng Địa chỉ cửa hàng Tiêu chuẩn & Định dạng...
Mon, 6 Tháng 1, 2020 at 4:10 PM
Các biến giá trị dùng trong cấu hình thông báo
Bên cạnh mẫu mặc định có sẵn trong hệ thống Haravan, Nhà bán hàng có thể thêm bớt, tùy chỉnh nội dung mẫu cấu hình thông báo thông qua các biến giá trị. ...
Wed, 27 Tháng 5, 2020 at 8:59 AM
Hướng dẫn chỉnh sửa các mẫu email thông báo
Email thông báo được gửi đến đối tượng nhận thông báo để thông báo một sự kiện.  Nhà bán hàng nhận được email thông báo khi tạo website, trích xuất dữ liệu...
Tue, 18 Tháng 2, 2020 at 10:36 AM
Hướng dẫn chỉnh sửa các mẫu nội dung in tồn kho
Sau khi tạo các phiếu điều chuyển, điều chỉnh, mua hàng, bên cạnh việc xem trực tiếp trên Trang quản trị, Nhà bán hàng còn thể in các phiếu này nhằm hỗ tr...
Tue, 18 Tháng 2, 2020 at 10:40 AM
Hướng dẫn chỉnh sửa mẫu in đơn hàng
Trong một quá trình bán hàng, từ lúc phát sinh đơn hàng cho đến lúc xác nhận hoàn thành đơn hàng, từ phía Nhà bán hàng lần khách mua hàng đều có thể cần p...
Tue, 18 Tháng 2, 2020 at 10:44 AM
Hướng dẫn chỉnh sửa mẫu in vận đơn
Nhà bán hàng có thể sẽ cần in vân đơn ra giấy để gửi cho khách hàng, tra cứu với nhà vận chuyển hoặc lưu trữ, quản lý theo mục đích của mình. Các mục liê...
Tue, 18 Tháng 2, 2020 at 10:45 AM
Hạn chế việc email gửi ra từ shop rơi vào hộp thư spam của khách mua hàng
Email là kênh giao tiếp tuyệt vời để Nhà bán hàng giữ kết nối với khách mua hàng. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu Nhà bán hàng sử dụng một địa chỉ email với tên mi...
Mon, 15 Tháng 6, 2020 at 7:24 PM

Cùng danh mục