Thiết lập cơ bản

Những bước đầu tiên để bắt đầu website của bạn.

4 bước để bắt đầu với Haraweb
1. Bước đầu tiên: Quyết định kênh bán hàng Tạo tài khoản Haravan Đăng nhập vào Trang quản trị Đặt mật khẩu bảo vệ cửa hàng trước khi khai trương ...
Thu, 10 Tháng 10, 2019 at 4:52 PM
Bước đầu tiên
Những việc bạn cần làm đầu tiên khi bắt đầu cửa hàng online với Haraweb: Quyết định kênh bán hàng ↗ Tạo tài khoản Haravan ↗ Đặt mật khẩu bảo vệ cửa hàng...
Thu, 10 Tháng 10, 2019 at 3:57 PM
Các thiết lập cơ bản
Sau khi đã kích hoạt thành công tài khoản Haraweb, hãy tiếp tục với các thiết lập cơ bản cho giao diện và sản phẩm trong cửa hàng của bạn: Tạo nhóm sản...
Thu, 10 Tháng 10, 2019 at 10:07 AM
Thiết lập vận hành cửa hàng
Sau khi cập nhật các thông tin cơ bản cho cửa hàng, chúng ta chuyển đến các thiết lập liên quan đến vận hành hàng ngày như xử lý đơn hàng, vận chuyển và tha...
Thu, 10 Tháng 10, 2019 at 11:36 AM
Khai trương cửa hàng
Những thao tác cuối cùng để chuẩn bị cho việc khai trương cửa hàng trực tuyến của bạn: Thêm tên miền cho cửa hàng ↗ Thiết lập SEO cơ bản ↗ Tắt mật khẩu ...
Thu, 10 Tháng 10, 2019 at 3:04 PM

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.