Báo cáo

Tổng quan về báo cáo
Nội dung trong bài viết: Phân loại báo cáo  Cấu trúc chung của một báo cáo trong HaraRetail và Haravan Ý nghĩa của các giá trị báo cáo Phân loại báo ...
Tue, 15 Tháng 10, 2019 at 11:24 AM
Báo cáo bán hàng
Báo cáo bán hàng giúp bạn thực hiện các chiến lược kinh doanh hiệu quả bằng việc phân tích, so sánh lượng đơn hàng bán theo thời gian, kênh bán hàng… Để...
Tue, 15 Tháng 10, 2019 at 11:26 AM
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được sử dụng để cáo cáo dòng tiền thu chi theo Ngày, theo Tháng, theo Quý,... Để xem báo cáo bán hàng, bạn vào trang Haravan → Báo cá...
Tue, 15 Tháng 10, 2019 at 11:28 AM
Báo cáo tồn kho
Báo cáo tồn kho hỗ trợ bạn xem các thống kê liên quan đến việc quản lý tồn kho: xuất nhập tồn, mua hàng, điều chỉnh,... Để xem báo cáo bán hàng, bạn vào...
Tue, 15 Tháng 10, 2019 at 11:30 AM
Giới thiệu các chỉ số tại "Báo cáo bán hàng" và "Báo cáo tài chính" trên header.
Giới thiệu chung    Tính năng báo cáo chi tiết của Haravan dường như đã khá quen thuộc với người dùng và chủ doanh nghiệp khi sử dụng nền tảng của Harav...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 4:05 PM
Bổ sung chỉ số “ROAS”, “Tỷ lệ chuyển đổi” trên báo cáo chi tiết Google Smart Shopping
GIỚI THIỆU CHUNG    Để có thể theo dõi báo cáo và xem xét hiệu quả chuyển đổi từ chiến dịch quảng cáo Google Smart Shopping trên nền tảng Haravan sau một ...
Tue, 17 Tháng 11, 2020 at 4:12 PM
Bổ sung trình xem "Tổng quan" báo cáo chi tiết - Nắm mọi số liệu kinh doanh chỉ với một màn hình
Các báo cáo tài chính, hàng hóa luôn là cơ sở thực tế nhất để chủ shop có thể đánh giá được hiệu quả bán hàng cũng như đưa ra những quyết định quan trọng. T...
Tue, 3 Tháng 11, 2020 at 1:16 PM

Cùng danh mục