Vận chuyển và Giao hàng

Cấu hình xử lý đơn hàng
Để thay đổi quy trình bán hàng và thanh toán mặc định, bạn có thể truy cập vào Trang quản trị → Cấu hình → Thanh toán. Di chuyển đến phần Xử lý đơn hàng. ...
Fri, 11 Tháng 10, 2019 at 12:31 PM
Cấu hình Trang thanh toán online (Checkout)
Sau khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, họ sẽ sử dụng Trang thanh toán online (Checkout) để nhập thông tin giao hàng và chi tiết thanh toán. Bạn ...
Fri, 11 Tháng 10, 2019 at 2:17 PM
Các phương thức thanh toán
Hiểu được quy trình thanh toán là một bước quan trọng hướng tới việc nhận được thanh toán từ khách mua hàng một cách thuận tiện. Khi khách hàng thanh toán...
Fri, 11 Tháng 10, 2019 at 11:32 AM
Thiết lập giao hàng
Để có thể tính được phí vận chuyển cho đơn hàng và kết nối với các đơn vị vận chuyển, bạn cần phải cập nhật địa chỉ xuất hàng theo các bước: Trong T...
Fri, 11 Tháng 10, 2019 at 11:19 AM
Cấu hình vận chuyển
Trường hợp cửa hàng của bạn có chính sách vận chuyển riêng, không phụ thuộc vào cách tính phí của các đơn vị vận chuyển, bạn cần cấu hình phần phí vận chuyể...
Wed, 4 Tháng 3, 2020 at 9:00 AM
Thiết lập kết nối nhà vận chuyển Giao Hàng Nhanh
Theo bản cập nhật mới nhất ngày 25/08/2020 từ nhà vận chuyển Giao Hàng Nhanh (GHN), người dùng Haravan cần thực hiện các thao tác đăng ký tài khoản và kết n...
Wed, 11 Tháng 11, 2020 at 5:17 PM

Cùng danh mục