Thanh toán, vận chuyển và giao hàng

Comming Soon

Cấu hình xử lý đơn hàng
Để thay đổi quy trình bán hàng và thanh toán mặc định, bạn có thể truy cập vào Trang quản trị → Cấu hình → Thanh toán. Di chuyển đến phần Xử lý đơn hàng. ...
Fri, 11 Tháng 10, 2019 at 12:31 PM
Cấu hình Trang thanh toán online (Checkout)
Sau khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, họ sẽ sử dụng Trang thanh toán online (Checkout) để nhập thông tin giao hàng và chi tiết thanh toán. Bạn ...
Fri, 11 Tháng 10, 2019 at 2:17 PM
Các phương thức thanh toán
Hiểu được quy trình thanh toán là một bước quan trọng hướng tới việc nhận được thanh toán từ khách mua hàng một cách thuận tiện. Khi khách hàng thanh toán...
Fri, 11 Tháng 10, 2019 at 11:32 AM
Thiết lập giao hàng
Để có thể tính được phí vận chuyển cho đơn hàng và kết nối với các đơn vị vận chuyển, bạn cần phải cập nhật địa chỉ xuất hàng theo các bước: Trong T...
Fri, 11 Tháng 10, 2019 at 11:19 AM
Cấu hình vận chuyển
Trường hợp cửa hàng của bạn có chính sách vận chuyển riêng, không phụ thuộc vào cách tính phí của các đơn vị vận chuyển, bạn cần cấu hình phần phí vận chuyể...
Fri, 11 Tháng 10, 2019 at 11:23 AM

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.