Bắt đầu quảng cáo với Google Shopping Ads

Quảng cáo Google Ads là gì ?
Quảng cáo Google Ads là hình thức quảng cáo do Google phát triển cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến loại khách hàng bạn muốn thu hút và loại ...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 12:06 PM
Vị trí quảng cáo của bạn có thể xuất hiện
Khi quảng cáo với Google Ads, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện tại các vị trí khác nhau trên web, tùy thuộc vào cách bạn nhắm mục tiêu quảng cáo của mình,...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 1:55 PM
Cách tính chi phí trong Google Ads
Google Ads cho bạn quyền kiểm soát chi phí quảng cáo của mình. Không có số tiền tối thiểu bạn phải chi (mặc dù Xếp hạng quảng cáo của bạn phải đủ cao để q...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 2:01 PM
Hướng dẫn thanh toán Google Shopping by Haravan
Với quảng cáo Google Shopping by Haravan, hệ thống Haravan sẽ thực hiện: - Tạo tài khoản quảng cáo mới với tên chính là tên website của bạn domain.myharava...
Wed, 5 Tháng 6, 2019 at 1:29 PM
Google Merchants Center là gì ?
Google Merchant Center là gì? Google Merchant Center là một công cụ giúp bạn tải dữ liệu cửa hàng và dữ liệu sản phẩm lên Google, đồng thời cung cấp dữ l...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 4:44 PM
Cách quản lý Google Merchants Center
Sau khi bạn khởi tạo Google Shopping by Haravan - Hệ thống Haravan sẽ tự động tạo Tài khoản Google Merchant Center (GMC) và chia sẻ quyền Admin - Quản trị c...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 5:04 PM
Cách thêm logo Brand - Thương hiệu của bạn trên Google Merchants Center
Để thêm logo Brand - Thương hiệu của bạn trên Google Merchants Center vui lòng thực hiện các bước: Bước 1: Đăng nhập https://merchants.google.com Bước 2...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 5:28 PM
Giới thiệu về chiến dịch Google Smart Shopping
Hãy đơn giản hóa quy trình quản lý chiến dịch, tối đa hóa giá trị chuyển đổi và mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn bằng chiến dịch Google Smart Shopping . C...
Fri, 17 Tháng 5, 2019 at 10:18 AM
Giới thiệu về chiến dịch Google Smart Shopping by Haravan
Hình thức chạy quảng cáo Google Smart Shopping - Mua sắm thông minh chỉ với một chiến dịch được tạo từ nền tảng Haravan, bạn sẽ khởi tạo Quảng cáo trên các ...
Fri, 17 Tháng 5, 2019 at 11:01 AM
Thông tin liên hệ Google Support
Anh chị có thể liên hệ với Google thông qua các nguồn sau đây: Phone: 1228 - 9294 (cho thuê bao Viettel)/ 1201-1429 (cho các thuê bao còn lại).  Email...
Wed, 24 Tháng 7, 2019 at 10:11 AM