Cập nhật tính năng mới

Hararetail cập nhật tính năng mới (08/10/2019)
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Hararetail, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 08/10 với giao diện Báo cáo hoàn toà...
Mon, 21 Tháng 10, 2019 tại 10:08 SA
Hararetail cập nhật tính năng mới - 27/08/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Hararetail, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 27/08. Cho phép tuỳ chỉnh, th...
Tue, 27 Tháng 8, 2019 tại 8:16 SA
HaraRetail cập nhật tính năng mới - 17/05/2019
THÊM NHIỀU PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRÊN CÙNG MỘT ĐƠN HÀNG Tính năng mới cho phép bạn chọn nhiều phương thức thanh toán cho một đơn hàng, giúp mang đ...
Fri, 17 Tháng 5, 2019 tại 10:00 SA

Cùng danh mục