Google Smart Shopping Ads

Cách gắn UTM để theo dõi chuyển đổi chiến dịch Quảng cáo Google Shopping
"UTM" là viết tắt của cụm từ "Urchin Tracking Module", UTM được thể hiện qua một đoạn text nằm trong các đường dẫn với chức năng chính l...
Fri, 30 Tháng 11, 2018 at 10:47 AM
Hướng dẫn đồng bộ sản phẩm cho chiến dịch Google Shopping.
Chào Nhà bán lẻ! Sau khi thiết lập chiến dịch thành công, bước tiếp theo bạn cần đồng bộ thông tin các sản phẩm lên Google Merchant Center. Và trước khi đồ...
Tue, 19 Tháng 2, 2019 at 11:19 AM
Hướng dẫn thiết lập thanh toán cho chiến dịch Google Shopping
Chào Nhà bán lẻ! Sau khi bạn chấp nhận lời mời truy cập vào tài khoản Google Ads qua email thì việc tiếp theo bạn cần làm là thiết lập thanh toán cho chiến ...
Fri, 15 Tháng 2, 2019 at 1:55 PM
Hướng dẫn xử lý mặt hàng bị từ chối trên Google Merchant Center
Chào Nhà bán lẻ! Chính sách Quảng cáo mua sắm của Google khá khắt khe, vì thế hãy đảm bảo sản phẩm của bạn không nằm trong danh sách các "Mặt hàng bị ...
Fri, 11 Tháng 1, 2019 at 10:47 AM
[GS] Hướng dẫn gắn mã theo dõi giá trị đơn hàng với Haravan
Hướng dẫn Truy cập vào mục Cấu hình trong menu Google Smart Shopping. Sao chép đoạn mã tại Google Event: PURCHASE trong phần Converstion Tracking / Re...
Thu, 4 Tháng 4, 2019 at 1:36 PM
[GS] Gửi kháng cáo tới Google khi sản phẩm bị từ chối.
Chào Nhà bán lẻ! Chính sách Quảng cáo mua sắm của Google khá khắt khe, vì thế đảm bảo sản phẩm của bạn không nằm trong danh sách các "Mặt hàng bị cấm&...
Fri, 5 Tháng 4, 2019 at 10:51 AM
Hướng dẫn các xác minh URL website của bạn theo cách gắn tệp HTML.
Bước 01: Vào tài khoản Google Merchant Center > Thông tin doanh nghiệp > Trang web > Sao chép Thẻ HTML mà Google cung cấp. Bước 02: Vào tr...
Mon, 6 Tháng 5, 2019 at 11:48 AM