Quản lý Harapage

Tại sao fanpage trên harapage bị mất kết nối ?
Nguyên nhân rất nhiều và thường facebook chỉ trả lại một thông báo chung và Haravan sẽ thể hiện cho bạn nguyên nhân đó. Hãy bảo đảm tài khoản facebook ...
Tue, 17 Tháng 7, 2018 at 5:35 PM
Hướng dẫn tạo tag tên nhân viên và chọn tag tên nhân viên trong khung chat
1. Để tạo tag tên cho 1 nhân viên, bạn vào 1 khách hàng cụ thể ➨ Chỉnh sửa nhãn ➨ gõ tên nhân viên ➨ Chỉnh sửa nhãn 2. Để chọn tag tên nhân viên,...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:38 AM
Tại sao các nhãn trong Harapage và Harafunnel lại giống nhau ?
Khi bạn sử dụng cùng một FanPage để kết nối với Harapage và Harafunnel thì nhãn hội thoại trong Harapage sẽ tự động được đồng bộ với nhãn khách hàng trong H...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:37 AM
Có thể đăng nhập Harapage bằng Facebook cá nhân không thông qua email được không ?
Tính năng này chỉ áp dụng cho khách hàng đang sử dụng Harapage. Để bật tính năng này:  Bạn đăng nhập bằng tài khoản chủ sở hữu. Từ Trang quản trị ➨  ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:39 AM
Tại sao không gửi được ảnh trong cuộc hội thoại Harapage ?
Để tải và gửi ảnh khi trả lời cuộc hội thoại trong Harapage, tệp đó phải có định dạng ảnh (JPG, PNG, GIF, TIFF,  BMP). Các trường hợp khác (file PDF, file W...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:37 AM

Cùng danh mục