Quản lý Harapage

Harapage giúp gì cho việc kinh doanh của bạn ?
Harapage sẽ giúp bạn đồng bộ tất cả bình luận và tin nhắn từ fanpage của bạn về để dễ dàng quản lý hơn, tránh sót thông tin của khách hàng. Các dữ liệu sả...
Wed, 20 Tháng 6, 2018 at 4:05 PM
Kết nối/ngắt kết nối Fanpage, Zalopage như thế nào ?
Để kết nối với Harapage đầu tiên ở trình duyệt bạn cần vào tài khoản facebook có quyền biên tập viên trở lên.  Lưu ý là nếu bạn đang quản lý Fanpage bằn...
Fri, 5 Tháng 10, 2018 at 5:35 PM
Hệ thống có hỗ trợ kết nối nhiều fanpage được không ?
Nếu gói dịch vụ của bạn chọn từ 2018 có đi kèm Harapage thì mặc định luôn là 3 page. Bạn vui lòng xem chi tiết cách kết nối nhiều FanPage tại đây. N...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:25 AM
Cách phân biệt tin nhắn, comment tại Harapage ?
Trước mỗi hội thoại mà Harapage đồng bộ về, bạn xem biểu tượng để phân biệt: Biểu tượng lá thư cho thấy đó là tin nhắn.  Biểu tượng đàm thoại cho bạn ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:25 AM
Làm sao để đánh dấu một cuộc hội thoại từ đã đọc thành chưa đọc ?
Khi một cuộc hội thoại được Harapage đồng bộ về, trạng thái của nó là đọc hay chưa đọc quyết định ở hành động tại Harapage. Để đánh dấu chưa đọc cho ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:26 AM
Có thể lọc được các cuộc hội thoại chưa đọc được không ?
Harapage đã chia sẵn các tab: Tất cả: bao gồm tất cả hội thoại Tin nhắn: chỉ các cuộc hội thoại là tin nhắn Bình luận: chỉ các cuộc hội thoại là bì...
Wed, 20 Tháng 6, 2018 at 4:11 PM
Gắn nhãn vào hội thoại để làm gì ?
Gắn nhãn vào hội thoại giúp bạn dễ dàng ghi chú nhanh hội thoại để lọc lại hội thoại khi cần.  Ví dụ: chờ hàng, cần tư vấn, chưa nhận hàng, không lấy hàng…...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:27 AM
Thay đổi "Tin nhắn mẫu" như thế nào ?
Ở phần bộ gõ khi bạn đang tương tác với khách hàng, bạn ấn vào Tin nhắn mẫu để mở các tin mẫu lên.  Tại đây bạn có thể nhấn vào biểu tượng thay đổi ở từ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:27 AM
Có thể gửi hình sản phẩm cho khách hàng từ Harapage không ?
Có thể. Khi bạn đang tương tác với một hội thoại của khách, ở phần bộ gõ, bạn có thể chọn 1 trong các nút sau: Tìm sản phẩm: bạn có thể gửi một đường...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:28 AM
Làm thế nào để xem các hội thoại của một khách hàng ?
Để nhanh chóng xem lại tất cả các cuộc hội thoại của một khách hàng, trong màn hình tương tác, bạn click vào nút “...” ở bên cạnh tên khách hàng và chọn “Xe...
Wed, 20 Tháng 6, 2018 at 5:07 PM

Cùng danh mục