Vấn đề: Bạn đã thực hiện sắp xếp thứ tự giá trị thuộc tính nhưng thứ tự thuộc tính không được cập nhật mới theo như bạn đã thay đổi

Nguyên nhân: Khi sắp xếp thứ tự thuộc tính sẽ lấy thuộc tính đầu tiên trong danh sách thuộc tính để sắp xếp trước, sau đó lần lượt đến các thuộc tính còn lại. 

Ví dụ trong danh sách, thuộc tính trắng xanh đứng đầu tiên, thuộc tính này size 39,40. Khi thay đổi thứ tự thành size 41,39,40 thì hệ thống sẽ sắp xếp lại theo Trắng xanh, tuy nhiên Trắng xanh lại không có giá trị 41 (do giá trị size 41 đã bị xóa), do đó không sắp xếp được các thuộc tính còn lại.


Giải pháp: Để có thể xếp được, bạn cần đổi thuộc tính có đủ các giá trị thuộc tính lên vị trí đầu, như ví dụ trên là trắng đỏ. Sau đó sắp xếp lại các giá trị thuộc tính bên dưới