Báo cáo cuối ngày cho phép khách hàng theo dõi tất các giao dịch bán hàng trong 1 ngày. Từ đó, giúp các cửa hàng kiểm soát tình hình bán hàng trong ngày được tốt hơn.

  • Số tiền thực nhận ngày là bao nhiêu? Thu từ nguồn nào và có các khoản chi nào?

  • Nắm được các khoản thu / các khoản chi đến từ các phương thức thanh toán nào, thuận tiện cho việc kiểm tra 

  • Nếu có lệch thì có thể dễ dàng truy vết theo hóa đơn hoặc theo từng phương thức thanh toán.

Nhân viên chỉ có thể xem báo cáo cuối ngày tại chi nhánh đang bán.

MỤC LỤC


Hướng dẫn xem báo cáo cuối ngày

Để xem báo cáo cuối ngày, bạn chọn vào mục menu trên giao diện bán hàng HaraRetail -> chọn Báo cáo cuối ngày

Bộ lọc của báo cáo cuối ngày gồm có bộ lọc theo ngày (chỉ lọc được theo ngày cụ thể) và bộ lọc theo nhân viên (hệ thống sẽ mặc định hiển thị theo Tất cả nhân viên)


Các chỉ số trong báo cáo cuối ngày

Thực nhận = Tổng thu - Tổng chi

Tổng thu = Thu từ hoạt động bán hàng 

Tổng chi: Chi từ hoàn trả đơn hàng và từ phiếu chi được tạo ra tại HaraRetail

Lưu ý: Nếu nhà bán hàng thực hiện hoàn trả đơn HaraRetail trên admin Omni, hệ thống sẽ không ghi nhận số tiền hoàn trả đó vào báo cáo trên HaraRetail.Các mục trong báo cáo cuối ngày

Phương thức thanh toán: Hiển thị tất cả các phương thức thanh toán có phát sinh giao dịch và các khoản thu/chi từ các phương thức thanh toán đó. 


  • Tiền mặt: ghi nhận các khoản thu/chi qua phương thức thanh toán là tiền mặt 

  • MoMo: ghi nhận các khoản thu khách hàng thanh toán qua ví MoMo 

  • Moca: ghi nhận các khoản thu khách hàng thanh toán qua ví Moca

  • Zalo Pay: ghi nhận các khoản thu khách hàng thanh toán qua ví Zalo Pay

  • VNPay: ghi nhận các khoản thu khách hàng thanh toán qua ví VNPay 

  • Chuyển khoản: ghi nhận các khoản thu/chi qua phương thức thanh toán là chuyển khoản

  • Visa/MasterCard: ghi nhận các khoản thu khách hàng thanh toán thẻ Visa/MasterCard


Danh sách giao dịch 


Tất cả: Tổng hợp các phiếu chi/ thu được tạo ra trong ngày.

Số tiền thu vào sẽ được hiển thị là số dương và số tiền đã chi ra sẽ hiển thị là số âm


Chọn tab Thu để xem các khoản đã thu

Chọn tab Chi để xem các phiếu chi (chỉ hiển thị các phiếu tạo trên HaraRetail)


Xem thêm Hướng dẫn Tạo phiếu chi tại đây