Để bán hàng, bạn cần có cửa hàng và cửa hàng này được ghi nhận trên hệ thống HaraRetail. 


MỤC LỤC


1) Thêm địa chỉ bán hàng mặc định trên Hararetail

 1. Truy cập vào admin Hararetail, chọn Bán hàng.
 2. Chọn Đổi chi nhánh bán hàng.
 3. Bấm Thêm chi nhánh.
 4. Ở dưới phần tên, bấm Địa điểm mặc định.
 5. Điền các thông tin liên quan.
 6. Bấm Lưu.
   
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


2) Tạo địa chỉ mới trên Hararetail

 1. Truy cập vào admin Hararetail, chọn Bán hàng.
 2. Chọn Đổi chi nhánh bán hàng.
 3. Bấm Thêm chi nhánh.
 4. Bấm Tạo địa chỉ mới.
 5. Điền các thông tin liên quan.
 6. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

3) Bật/tắt phương thức thanh toán online trên HaraRetail

1.  Vào mục Cấu hình -> Cấu hình chung

2.  Mục Bán hàng -> Chọn Hiển thị phương thức thanh toán online trên màn hình bán hàng.

3. Chọn Lưu

Slider
Slider
Slider