Đơn hàng tại Lazada đã được cập nhật trạng thái hoàn trả về cửa hàng. 

Tuy nhiên tại hệ thống Haravan, trạng thái vận chuyển vẫn đang là “Đang giao hàng” dẫn đến việc phải tự theo dõi và cập nhật trạng thái Hủy đơn

Nguyên nhân: Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ hiển thị trạng thái hoàn hàng, chỉ bao gồm trạng thái: đang giao, giao hàng thành công và hủy đơn. 

Haravan sẽ cố gắng cải thiện trong thời gian sớm nhất để đảm bảo trải nghiệm sử dụng sản phẩm của người dùng được tối ưu hơn.  


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.