Việc tự tạo mã giảm giá có thể sẽ gây khó khăn cho bạn do đó, Haravan sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hàng loạt các mã giảm giá một cách nhanh chóng.

Bạn vào trang website này https://www.voucherify.io/generator. Tại đây bạn nhập số lượng mã code muốn tạo và độ dài (tổng số kí tự) của mã khuyến mãi.

Bạn có thể thiết lập thêm trong phần Advanced Settings

  • Character set: bộ những kí tự có thể tạo thành mã code cho bạn. Nếu bạn muốn mã code chỉ có số thôi thì bạn chỉ cần nhập dãy số từ 0 tới 9.

  • Code prefix: Những kí tự bạn nhập ở đây sẽ hiển thị trước đoạn code được tạo ra. Ví dụ bạn muốn thiết lập mã code theo format NU-... dành cho khách hàng nữ nhân ngày 20/10, bạn sẽ nhập NU- vào ô này.

  • Code postfix: Tương tự như trên, những kí tự bạn nhập trong ô này sẽ hiển thị sau đoạn code.

  • Code pattern: bạn có thể thiết lập cấu trúc đoạn code tại đây. Ví dụ bạn muốn thiết lập code có cấu trúc là NU0+số hoặc chữ, bạn sẽ nhập NU0## (dấu # sẽ được thay thế bằng những kí tự bất kì).

Sau khi thiết lập xong bạn chọn Generate để thực hiện tạo code

Ở bên dưới bạn Exported để tải về file excel, sau đó bạn chỉ cần thực hiện copy - paste các đoạn mã vào file chỉnh sửa của app Bulk Discount và tiếp tục thực hiện phần thiết lập các mã giảm giá là được.