Hiểu hơn về ACB

Haravan hỗ trợ tích hợp cổng thanh toán online cho khách mua hàng đang sử dụng thẻ Visa/ Master card.

Nếu Nhà bán hàng đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng ACB và muốn Khách mua hàng thanh toán cho mình vào tài khoản này, thì nên tích hợp phương thức thanh toán online này vào website Haravan.


Nội dung


1. Đăng ký tài khoản ACB

Nhà bán hàng đăng ký tài khoản tại địa chỉ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ACB

Sau khi đăng ký được hoàn thiện, ACB sẽ cung cấp cho Nhà bán hàng các thông tin tích hợp sau

 • Profile ID
 • Access Code
 • Secure Hash
Lưu ý:

Sau khi đăng ký tài khoản cổng ACB, tài khoản cần phải được kích hoạt thì các thông tin tích hợp mới có hiệu lực.


2. Tích hợp thanh toán ACB trong Haravan

Thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Cấu hình > Thanh toán.
 2. Nhà bán hàng chọn Phương thức thanh toán là Thanh toán online qua cổng ACB
 3. Nhà bán hàng điền các thông tin tích hợp:
  • Profile ID
  • Access Key
  • Secure Harsh
 4. Chọn Kích hoạt.
 5. Nhấn Lưu để ghi nhận cấu hình thanh toán

Lưu ý: Trường hợp Nhà bán chọn Chế độ test thì sẽ không hiển thị ngoài trang thanh toán.

Sau khi người mua thanh toán bằng hình thức này, nhà bán hàng cần kiểm tra lại giao dịch ngân hàng trước khi tiến hành xử lý giao hàng.


3. Lựa chọn thanh toán bằng ACB

Sau khi tích hợp vào Haravan, Khách mua hàng có thể lựa chọn thanh toán online bằng cổng ACB khi thanh toán mua hàng.

Khi Khách mua hàng nhấp chọn Hoàn tất đơn hàng, hệ thống chuyển hướng sang trang thanh toán ACB để Khách mua hàng thực hiện thanh toán.