Cấu trúc của một Barcode có bao gồm Tiếp đầu ngữ  Ký tự barcode. (Barcode = "Tiếp đầu ngữ" + “Ký tự barcode”).

Mỗi tiếp đầu ngữ chỉ thuộc một loại sản phẩm. Tiếp đầu ngữ có tối đa 7 ký tự. Các ký tự này có thể là chữ hoặc số tùy thuộc vào kiểu barcode mà Nhà bán hàng lựa chọn.

Mẹo:

Nhà bán hàng nên tạo barcode có độ dài 5 ký tự trở lên để tương thích với ứng dụng HaraRetail (chỉ nhận diện barcode tối thiểu 5 ký tự). 

Nhà bán hàng truy cập vào ứng dụng Barcode Generator và thực hiện cấu hình cho việc tạo barcode. Tại đây, Nhà bán hàng tùy chỉnh các giá trị:


 1. Loại sản phẩm
  • Nhà bán hàng chọn Loại sản phẩm cần thực hiện tạo barcode.
  • Loại sản phẩm này được nạp về từ tất cả loại sản phẩm được Nhà bán hàng tạo ra trước đó trên Trang quản trị.
  • Mỗi sản phẩm chỉ thuộc một loại sản phẩm nên tránh được việc trùng lặp barcode hoặc bị xáo trộn kiểu barcode. 
 2. Kiểu Barcode: Haravan hỗ trợ 3 kiểu barcode:
  • CODE128: Bao gồm cả số và chữ, độ dài tối đa 95 ký tự.

  • EAN13: Chỉ bao gồm số, độ dài tối đa 13 ký tự.

  • UPC: Chỉ bao gồm số, độ dài tối đa 13 ký tự.

 3. Tiếp đầu ngữ
  • Tiếp đầu ngữ dùng để phân loại barcode theo từng loại sản phẩm. Mỗi tiếp đầu ngữ tương ứng với một loại barcode.
  • Độ dài ký tự tiếp đầu ngữ giới hạn tối đa 7 ký tự.
  • Tiếp đầu ngữ phải được nhập khớp với kiểu barcode.
 4. Độ dài Barcode
  • Mục này chỉ áp dụng đối với kiểu barcode CODE128. 
  • Độ dài Barcode = Tiếp đầu ngữ + Độ dài Barcode tăng tịnh tiến. Độ dài barcode và tiếp đầu ngữ sẽ ảnh hướng đến số lượng barcode được tạo ra, Vì thế, Nhà bán hàng nên lưu ý lựa chọn độ dài barcode phù hợp với số lượng sản phẩm cần tạo barcode.

   Ví dụ:
   • Với Tiếp  đầu ngữ ABC và độ dài barcode là 2
   • Thì sẽ có tương ứng 89 barcode với các tổ hợp tương ứng là ABC10, ABC11, ABC12...ABC99
  • Trường hợp nếu độ dài barcode tạo ra số lượng barcode nhỏ hơn số lượng sản phẩm chưa có barcode trong loại sản phẩm đó, ứng dụng Barcode Generator sẽ hiển thị thông báo và ngừng không tạo barcode nữa.

  • Ví dụ: Sản phẩm là Áo thun nam hãng  adidas: 2111 ( Áo thun: 21, Nam: 1, Nhà sản xuất Adidas: 1)
   • Barcode EAN13 hoặc UPC
   • Barcode CODE128
 5. Barcode mẫu: Đây là bản xem trước minh họa cho Nhà bán hàng hình dung về mẫu barcode trước khi in. 
 6. Tạo barcode cho: Nhà bán hàng lựa chọn tạo barcode cho một trong hai lựa chọn:
  • Sản phẩm không có barcode: hệ thống sẽ chỉ tạo barcode cho sản phẩm chưa có barcode. 
  • Tất cả sản phẩm: hệ thống sẽ tạo barcode cho tất cả sản phẩm kể cả sản phẩm đã có barcode. Những sản phẩm có barcode trước đó sẽ bị thay thế bởi barcode mới này.