Sau khi hoàn tất việc lựa chọn sản phẩm, điều chỉnh số lượng, việc tiếp theo mà Nhà bán hàng cần thực hiện là hoàn tất các thông tin trên trang Thanh toán (hay còn gọi là trang Checkout).

Trang Thanh toán thể hiện bao gồm các thông tin, được phân theo các khu vực tương ứng.

Bạn cần quan tâm


1. Phương thức thanh toán

HaraRetail hiện đang hỗ trợ 4 phương thức thanh toán:

 1. Tiền mặt: Nếu khách đưa tiền mặt, mặc định đơn hàng đã được thanh toán  đã giao hàng

 2. Visa/Master: Nếu khách sử dụng thanh toán bằng thẻ, mặc định đơn hàng đã được thanh toánđã giao hàng.

 3. Chuyển khoản: Nếu khách thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, mặc định trạng thái là đơn hàng đã thanh toán nhưng chưa giao hàng.

 4. COD: Phương thức này áp dụng cho trường hợp Khách mua hàng yêu cầu Nhà bán hàng phải vận chuyển hàng tới địa chỉ mong muốn và thanh toán khi Khách mua hàng nhận được hàng.
  Mặc định trạng thái đơn hàng là Chưa thanh toán Chưa giao hàng

Việc lựa chọn phương thức thanh toán ảnh hưởng đến hai điều:

 • Trạng thái đơn hàng mặc định: Với mỗi phương thức thanh toán, hệ thống mặc định trạng thái thanh toántrạng thái giao hàng cho đơn hàng.
  Nếu muốn thay đổi trạng thái đơn hàng là Chưa giao hàng, Nhà bán hàng có thể bỏ nhấp chọn mục Đã giao hàng.

  Nhà bán hàng chọn Lưu để hoàn tất.
 • Báo cáo chi tiết doanh thu khi đóng ca: Để xem chi tiết doanh thu, Nhà bán hàng  vào đây

2. Thông tin Khách mua hàng

Khu vực thông tinh khách mua hàng giúp Nhà bán hàng bổ sung, cập nhật, điều chỉnh thông tin ngay khi bán hàng. 

Thông tin khách mua hàng bao gồm các trường thông tin:

 1. Tìm khách hàng...:  Khung tìm kiếm cho trường hợp khách mua hàng từng mua hàng trước đó. Nhà bán hàng có thể tìm theo Tên, Số điện thoại, Email.
 2. Danh xưng: Nhà bán hàng chọn Anh/Chị cho phù hợp với giới tính của khách mua hàng.
 3. Cho phép Nhà bán hàng lựa chọn Ngày sinh của khách mua hàng. Cụ thể:
  1. Nhà bán hàng nhấp chọn vào icon 3 chấm.
  2. Trong cửa sổ, Nhà bán hàng lựa chọn ngày sinh cho khách mua hàng.

  3. Nhấp Xác nhận để lưu thông tin.
 4. Mặc định của hệ thống là Vãng lai. Nhà bán hàng có thể lựa chọn lại nguồn thông tin khác là Facebook, Zalo, Bạn bè, Cộng tác viên,..

 5. Họ của khách mua hàng.
 6. Tên của khách mua hàng.
 7. Số điện thoại của khách mua hàng.
 8. Email của khách mua hàng.
 9. Địa chỉ của khách mua hàng.
 10. Tỉnh/Thành phố của khách mua hàng.
 11. Quận/Huyện của khách mua hàng.

Nhân viên nhập thông tin khách mua hàng. Các thông tin này sẽ được hệ thống ghi nhận và lưu lại trên mục Khách hàng của Trang quản trị Haravan đồng thời thể hiện trên hóa đơn bán hàng.


3. Thông tin Phí vận chuyển và Giảm giá

Khu vực này thể hiện hai trường thông tin:

1. Phí vận chuyển: áp dụng cho các loại sản phẩm tính phí vận chuyển cho cả khách mua hàng tại cửa hàng hay cho trường hợp khách mua hàng chọn phương thức thanh toán COD.

Nhà bán hàng nhập phí vận chuyển vào ô. Phí này sẽ được cập nhật trong thông tin giỏ hàng.

2. Giảm giá/Khuyến mãi

Nhà bán hàng lựa chọn cách giảm giá:

 • Mã giảm giá: Nhà bán hàng thực hiện:
  1. Trong ô Giảm giá theo, chọn Mã giảm giá.
  2. Trong ô Mã giảm giá, nhà bán hàng nhập mã giảm giá.
  3. Nhấp chọn Sử dụng.
 • Tiền mặt hoặc phần trăm: Nhà bán hàng thực hiện:
  1. Trong ô Giảm giá theo, chọn Tiền mặt hoặc phần trăm.

  2. Chọn ô đ để giảm theo tiền mặt và nhập số tiền giảm.

  3. Chọn ô để giảm theo tiền mặt và nhập tỷ lệ giảm.


3. Trường hợp sản phẩm không áp dụng khuyến mãi.

Các sản phẩm không áp dụng khuyến mãi là các sản phẩm được nhấp chọn Không áp dụng khuyến mãi trong chi tiết sản phẩm.

Nhà bán hàng thực hiện khuyến mãi trong Hararetail khi tạo một đơn hàng mới hoặc khi Đổi Trả đơn hàng. Tuy nhiên, nếu trong giỏ hàng có tồn tại sản phẩm không áp dụng khuyến mãi thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và giao dịch bán hàng có thể không được thực hiện.

Đối với việc áp dụng cho sản phẩm "không áp dụng khuyến mãi", Nhà bán hàng lưu ý cho các trường hợp:

 • Khuyến mãi theo line items
  • Đây là trường hợp Nhà bán hàng áp dụng khuyến mãi cho từng sản phẩm khi tạo một đơn hàng mới hoặc xử lý đổi trả.
  • Khi nhấp chọn khuyến mãi cho những sản phẩm có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi", hệ thống không cho phép thực hiện áp dụng khuyến mãi đồng thời hiển thị thông báo lỗi "Sản phẩm này không áp dụng khuyến mãi".

 • Khuyến mãi tại trang Checkout (Khuyến mãi mã giảm giá, tiền mặt hoặc %)
  • Nếu trong giỏ hàng chỉ có 1 sản phẩm và sản phẩm đó có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi", hệ thống không thực hiện được áp dụng khuyến mãi.
  • Nếu trong giỏ hàng có nhiều sản phẩm và trong đó có từ ít nhất 1 sản phẩm có thuộc tính "Không áp dung khuyến mãi", thì chỉ áp dụng khuyến mãi cho những sản phẩm bình thường.
  • Đồng thời hiển thị thông báo "Khuyến mãi sẽ không được áp dụng cho những sản phẩm không áp dụng khuyến mãi".


4. Các mục thông tin khác 

Bên cạnh các thông tin chính mà Nhà bán hàng cần biết, Nhà bán hàng cũng nên lưu ý thêm các khu vực thông tin khác trong trang Thanh toán (checkout).

1. Thông tin giỏ hàng: Khu vực này hiển thị các thông tin trong giỏ hàng.

Khi vào trang Thanh toán, Nhà bán hàng không thể điều chỉnh các thông tin này.

Để thực hiện điều chỉnh, Nhà bán hàng phải quay lại trang lựa chọn sản phẩm. Lúc này, các thông số hiện có trên trang Thanh toán sẽ được reset toàn bộ.

2. Ghi chú đơn hàng: Việc ghi chú cho đơn hàng là một việc cần thiết.

Trong Hararetail, Nhà bán hàng ghi chú trong mục Ghi chú đơn hàng trong trang Thanh toán. 

3. Thành tiền

 • Thành tiền: hệ thống tự động tính toán theo thông tin đơn hàng: sản phẩm, giá sản phẩm, số lượng sản phẩm, giảm giá, phí vận chuyển.
  Vì đây là thông số được tính toán tự động nên Nhà bán hàng không thể điều chình được.
 • Tiền khách đưaTiền thừa trả khách: hai ô này giúp Nhà bán hàng hạn chế sự nhầm lẫn trong quá trình giao dịch thanh toán với khách mua hàng.
  Nếu phương thức thanh toán là Visa/Master, Chuyển khoản, COD thì thông số này không thể thay đổi được.

4. Nhân viên bán: Hararetail cho phép Nhà bán hàng lựa chọn nhân viên bán.

Tên nhân viên sẽ được hiển thị trên hóa đơn khi in hóa đơn cho khách mua hàng.

Danh sách nhân viên sẽ được hệ thống ghi nhận dựa trên cấu hình địa chỉ và cấu hình nhân viên.

5. Trạng thái đơn hàng: bao gồm trạng thái thanh toán và trạng thái giao hàng

Các trạng thái này được hệ thống mặc định dựa trên phương thức thanh toán.

Nhà bán hàng chỉ có thể thay đổi trạng thái Đã giao hàng thành Chưa giao hàng bằng cách bỏ chọn ô Đã giao hàng. Việc điều chỉnh này không áp dụng cho phương thức thanh toán COD.


5. Hoàn tất đơn hàng

Sau khi hoàn thành các thông tin trong tranh thanh toán, Nhà bán hàng cần hoàn tất đơn hàng.

Để hoàn tất đơn hàng, Nhà bán hàng

 1. Nhấp chọn Đặt hàng.

 2. Hệ thống ghi nhận đơn hàng và thông báo Đặt hàng thành công.

 3. Lúc này, nhà bán hàng lựa chọn In hóa đơn hoặc Tạo đơn hàng mới.
 4. Nhà bán hàng chọn In hóa đơn. Hệ thống thực hiện in hóa đơn.
  Lưu ý:
  • Tính năng in hóa đơn cho đơn hàng hiện chỉ hoạt động trên trình duyệt Google Chrome. 
  • Nội dung trên hóa đơn hiển thị theo cách Nhà bán hàng cấu hình. Nhà bán hàng xem cách cấu hình hóa đơn tại đây.
 5. Nhà bán hàng chọn Tạo đơn hàng mới. Điều khi đồng nghĩa với việc nhà bán hàng bỏ qua việc in hóa đơn. Một khi lựa chọn, nhà bán hàng không thể quay lại và in hóa đơn cho đơn hàng.