Website là kênh bán hàng trực tuyến cho doanh nghiệp của bạn. Nhà bán hàng có thể sử dụng nó để tạo ra các trang nội dung, bài viết blog và bán sản phẩm của bạn với các giao diện đẹp, hỗ trợ cấu hình tên miền riêng bạn xây dựng thương hiệu và tiếp thị kinh doanh trực tuyến. Bạn cần có kế hoạch để bán hàng trực tuyến. Nếu bạn là người mới sử dụng Haravan, hãy học cách bắt đầu.

Bạn cần quan tâm 

1. Thêm kênh Website

Kênh bán hàng Website sẽ tự động có trong trang quản trị của nhà bán hàng trừ khi bạn sử dụng gói dịch vụ Harapage. Nếu bạn đang dùng gói dịch vụ Harapage và nâng cấp lên thì sẽ có thêm kênh bán hàng Website.

Tìm hiểu thêm về cách nâng cấp gói dịch vụ.

2. Xây dựng cửa hàng trực tuyến của bạn

Sau khi nhà bán hàng thiết lập Haravan, phần lớn công việc đã hoàn thành.

  • Website của bạn sẽ tự động sử dụng quản trị Haravan để thanh toán và hoàn thành đơn đặt hàng.
  • Sản phẩm sẽ xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến của bạn.
  • Website của bạn được tự động chỉ định một địa chỉ .myharavan duy nhất mà khách hàng của bạn có thể tìm thấy.

Có một vài bước nhà bán hàng nên làm trước khi khởi chạy để đảm bảo rằng cửa hàng trực tuyến của bạn đã sẵn sàng cho khách hàng.

3. Chỉnh sửa giao diện mặc định

Website của bạn khi mới tạo sẽ sử dụng giao diện mặc định. Nhà bán hàng cũng có thể chọn một giao diện khác, nhưng cho dù bạn dùng giao diện nào thì cũng phải chỉnh sửa các phần mặc định của giao diện.

Bạn vào phần Thiết lập tổng quát của giao diện để tùy chỉnh màu sắc và phông chữ phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

4. Tạo trang chính sách cửa hàng

Nhà bán hàng nên tạo một trang chính sách cửa hàng để người mua hàng biết được những chính sách shop dành cho người mua khi hoàn thành đơn đặt hàng và trả lại. Hãy chắc chắn rằng bạn thêm một liên kết đến trang để người mua có thể thấy trên website.

5. Tùy chỉnh và khởi chạy website của bạn

Khởi động website của bạn và mở cửa kinh doanh bằng cách xóa mật khẩu cửa hàng. Bạn có thể tùy chỉnh thêm cửa hàng trực tuyến của bạn, nhưng tốt nhất là bắt đầu bán càng sớm càng tốt. Nếu bạn khởi động cửa hàng trực tuyến, sau đó bạn có thể bắt đầu quảng bá sản phẩm để tăng lưu lượng truy cập đến cửa hàng của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng báo cáo và phân tích để xem cách khách hàng tương tác với cửa hàng trực tuyến của bạn và thực hiện những cải tiến dựa trên thông tin đó.

Có một vài điều bạn có thể làm để tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến của mình:

- Sử dụng tên miền riêng để giúp người mua hàng tìm website của bạn.
- Chọn một giao diện khác và tùy chỉnh nó cho doanh nghiệp của bạn.
- Tải lên hình ảnh hoặc các tập tin khác để sử dụng trong giao diện, chi tiết sản phẩm, trang nội dung và bài đăng trên blog của bạn.
- Thêm trang nội dung giới thiệu thông tin cửa hàng.
- Thêm một blog để chia sẻ tin tức và nội dung khác.
- Nhóm sản phẩm của bạn lại để giúp khách hàng khám phá chúng.
- Thiết lập các menu để giúp người mua của bạn dễ dàng tìm được thông tin mong muốn.