Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị 
Bước 2:
 Nhấp vào "Giao diện"->"Hiệu chỉnh theme"->Tìm file theme.liquid và chèn đoạn code sau :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bituotblog/disable-copy.js"></script>
<style>
body
{
-moz-user-select: none !important;
-webkit-touch-callout: none!important;
-webkit-user-select: none!important;
-khtml-user-select: none!important;
-moz-user-select: none!important;
-ms-user-select: none!important;
user-select: none!important;
}
</style>

vào  sau thẻ <body>Bước 3: Nhấp vào "Lưu" để hoàn tất.

Lưu ý: Nếu bạn muốn chống sao chép bằng click chuột phải, bạn có thể dùng đoạn code sau, và dán vào trước dòng </head> 

<script type="text/JavaScript">
var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false")
</script>

Sau đó bạn Lưu lại để hoàn tất