Trước khi bắt đầu sử dụng HaraRetail, nhà bán hàng cần phải thiết lập cấu hình chung phù hợp với nhu cầu của cửa hàng.


MỤC LỤC


1) Thiết lập địa chỉ bán hàng: 


(Nếu cửa hàng của bạn chỉ có một chi nhánh bạn có thể bỏ qua bước này)


Tạo địa chỉ:

Trước khi bắt đầu sử dụng Hararetail, bạn cần tạo địa chỉ trên trang dữ liệu Haravan để hệ thống có thể quản lý tồn kho, ghi nhận báo cáo cho từng cửa hàng. Để tạo địa chỉ bạn thực hiện theo các bước:

Bước 1: Trong trang Hararetail, chọn mục Đổi chi nhánh bán hàng.

Bước 2: Nhấn vào Thêm chi nhánh. Lúc này, giao diện sẽ chuyển về trang admin Haravan.   

Bước 3: Nhấn vào Tạo địa chỉ mới > Điền thông tin > Nhấn Lưu.


Slider
Slider
Slider
SliderLưu ý:
- Nhà bán hàng có thể thêm địa chỉ trực tiếp trên trang admin của Haravan tại đây.

- Việc cấu hình địa chỉ là cấu hình cho trình duyệt của máy. Mỗi một trình duyệt chỉ cấu hình được duy nhất một địa chỉ cửa hàng.

- Với địa chỉ cửa hàng được cấu hình, sẽ tương ứng với nhân viên phụ trách bán hàng tại cửa hàng đó.

Với nhân viên không được cấu hình địa chỉ, khi đăng nhập vào Hararetail sẽ nhận được pop up thông báo:

Chọn chi nhánh:

Mỗi lần thiết lập hoặc bán hàng, bạn chỉ có thể thực hiện ở một chi nhánh. Vì thế, trước khi sử dụng Hararetail, bạn cần chọn chi nhánh để hệ thống ghi nhận hoạt động cho địa chỉ được chọn. Cách thực hiện:

Bước 1: Trong trang Hararetail, chọn mục Đổi chi nhánh bán hàng.

Bước 2: Chọn chi nhánh mà bạn muốn. 


Slider
Slider
Slider
2) Thiết lập thông tin sản phẩm và thông tin khách hàng

Sản phẩm:

  • Nếu bạn đã có sử dụng Haravan, sản phẩm sẽ tự động đồng bộ từ trang admin của Haravan sang HaraRetail.
  • Nếu bạn chưa từng sử dụng Haravan, bạn phải truy cập vào trang admin của Haravan để cập nhật sản phẩm. 
    • Để thêm mới một sản phẩm, bạn có thể tham khảo tại đây.
    • Để thêm mới nhiều sản phẩm cùng lúc, bạn có thể tham khảo cách cập nhật tại đây

 

Khách hàng:

  • Nếu bạn đã có sử dụng Haravan, thông tin khách hàng sẽ tự động đồng bộ từ trang admin của Haravan sang HaraRetail.
  • Nếu bạn chưa từng sử dụng Haravan, bạn phải truy cập vào trang admin của Haravan để thiết lập thông tin khách hàng. Bạn có thể tham khảo cách cập nhật tại đây.3) Thiết lập phân quyền:

Việc phân quyền cho người dùng bao gồm các hoạt động:

Thêm nhóm tài khoản:

Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên khi sử dụng hệ thống Haravan, người bán có thể tạo nhóm tài khoản theo vai trò của nhân viên và tùy chọn những quyền mà nhân viên được phép thực hiện bằng tính năng tạo nhóm tài khoản. Mỗi nhân viên sẽ được phân vào một Nhóm tài khoản hay nhóm phân quyền để thực hiện đúng phạm vi công việc của mình.Chi tiết các bước thực hiện bạn có thể tham khảo tại đây

Thêm tài khoản:

Sau khi tạo nhóm tài khoản, người bán cần thêm tài khoản của nhân viên để phân quyền cho nhân viên đó. Có 3 bước bạn cần phải thực hiện:

Bước 1. Thêm tài khoản cho nhân viên

Bước 2. Phân quyền cho nhân viên vừa được tạo

Bước 3. Phân công cửa hàng cho nhân viên

Chi tiết các bước thực hiện bạn có thể tham khảo tại đây


4) Thiết lập cấu hình thanh toán

Lưu ý: 
Chỉ tài khoản Chủ cửa hàng mới có quyền thiết lập Cấu hình thanh toán trên Hararetail. 
Cấu hình thanh toán này sẽ áp dụng đồng thời cho tất cả chi nhánh cửa hàng. Chủ cửa hàng không cần phải vào từng chi nhánh cửa hàng để thiết lập.


Để thiết lập cấu hình thanh toán của Hararetail, hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Truy cập Hararetail bằng tài khoản Chủ cửa hàng. Chọn mục Cấu hình

2. Chọn mục Cấu hình chung > Thêm phương thức thanh toán


3. Bật/Tắt các Phương thức thanh toán mong muốn. Sau đó, chọn Đóng để thoát Pop-up.

4. Sau khi hoàn thành, các phương thức thanh toán mà bạn đã thiết lập sẽ hiển thị trên màn hình bán hàng.

Lưu ý:

  • Tiền mặt là phương thức thanh toán mặc định luôn có trong phần bán hàng của Hararetail.
  • Các phương thức thanh toán sẽ tự động đồng bộ trên ứng dụng Hararetail sau khi cập nhật thành công trên phiên bản web. Bạn không cần thiết lập lại trên phiên bản ứng dụng điện thoại.5) Thiết lập chuyển ca

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trong trang Hararetail, chọn mục Chuyển ca

Bước 2. Mở chức năng Chuyển ca  Theo dõi tiền mặt


Slider
Slider6) Bật/tắt phương thức thanh toán online trên HaraRetail

1.  Vào mục Cấu hình -> Cấu hình chung

2.  Mục Bán hàng -> Chọn Hiển thị phương thức thanh toán online trên màn hình bán hàng.

3. Chọn Lưu

Slider
Slider
Slider