Người bán đã biết rằng tạo khuyến mãi là một những cách kích cầu tiêu dùng tốt nhất. Thông qua việc tạo chương hình khuyến mãi và tạo mã khuyến mãi, người bán có nhiều phương án khuyến mãi hữu ích.

Tuy nhiên, trong trường hợp người bán cần tạo một lúc quá nhiều mã khuyến mãi thì việc tạo thủ công dường như không phải là lựa chọn tối ưu. Lúc này, ứng dụng Bulk Discount sẽ giúp người bán với khả năng tạo mã khuyến mãi hàng loạt.

Tuy nhiên, trong trường hợp người bán cần tạo một lúc nhiều chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi thì việc tạo thủ công dường như không phải là lựa chọn tối ưu. Lúc này, ứng dụng Bulk Discount sẽ giúp người bán giải quyết bài toán trên với khả năng tạo hàng loạt nhiều chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi.


Nội dung

1) Tổng quan về ứng dụng Bulk Discount

Bulk Discount là ứng dụng do Haravan Partners phát triển, cung cấp hoàn toàn miễn phí, giúp Nhà bán hàng nhập và tạo mã khuyến mãi hàng loạt.

Với Bulk Discount, Người bán có thể import thêm mới/xóa hàng loạt mã khuyến mãi, chương trình khuyến mãi:

Coupon (Mã khuyến mãi):

 • · Nhập mã khuyến mãi hàng loạt
 • · Xóa mã khuyến mãi hàng loạt
 • · Truy xuất thông tin khuyến mãi 

 

Promotion (Chương trình khuyến mãi):

 • · Nhập chương trình khuyến mãi hàng loạt
 • · Xóa chương trình khuyến mãi hàng loạt
 • · Truy xuất thông tin khuyến mãi 

 

2) Cài đặt ứng dụng

1. Người bán truy cập vào trang ứng dụng Bulk Discount.

2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

3. Đăng nhập vào Haravan.

Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, người bán chọn "Đồng ý" hai lần liên tiếp.

4. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Bulk Discount.

Để sử dụng ứng dụng, người bán truy cập vào Trang quản trị Haravan > chọn menu Ứng dụng > chọn ứng dụng Bulk Discount.


Tại đây, người bán thực hiện các thao tác cần thiết với ứng dụng Bulk Discount.


3) Tạo mã khuyến mãi

1/ Tải tệp mẫu

Bulk Discount cung cấp ba loại tệp mẫu hỗ trợ người bán. Các tệp này chỉ có một loại định dạng là excel.

Nhà bán hàng nhấp chọn vào tệp mẫu tương ứng để tải về.

 • 1. Coupon Miễn phí vận chuyển
 • 2. Coupon giảm giá (theo số tiền, phần trăm hoặc Đồng giá)
 • 3. Coupon Code

2/ Các trường thông tin trong tệp 

Coupon Miễn phí vận chuyển

Tệp Coupon Miễn phí vận chuyển bao gồm các trường thông tin sau:

Tên trường Gía trị 
Mã khuyến mãi (Coupon)Định dạng String
Cho phép sử dụng chung với chương trình khuyến mãi

Chỉ nhận hai giá trị:

1 - True: Cho phép
0 - False: Không cho phép

Số lần sử dụngĐịnh dạng Number
-1: Sử dụng không giới hạn
Ngày bắt đầu khuyến mãiĐịnh dạng mm/dd/yyyy hh:mm 
Ngày hết hạn khuyến mãiĐịnh dạng mm/dd/yyyy hh:mm
Loại khuyến mãiChỉ nhận một giá trị "Miễn phí vận chuyển"
Áp dụng đối với mức phí vận chuyển nhỏ hơn hoặc bằngĐịnh dạng Number
Áp dụng cho Tỉnh/ThànhĐịnh dạng Text


Coupon giảm giá (theo số tiền, phần trăm hoặc đồng giá)

Tên trường

Giá trị

Mã khuyến mãi (Coupon)

Định dạng String

Cho phép sử dụng chung với chương trình khuyến mãi

Chỉ nhận hai giá trị:

 • 1 - True: Cho phép
 • 0 - False: Không cho phép

Số lần sử dụng

Định dạng Number

-1: Sử dụng không giới hạn

Ngày bắt đầu khuyến mãi

Định dạng mm/dd/yyyy hh:mm

Ngày hết hạn khuyến mãi

Định dạng mm/dd/yyyy hh:mm

Loại khuyến mãi

Nhận hai giá trị:

 • Số tiền
 • % Giảm
 • Đồng giá

Giảm (số tiền, % hoặc Đồng giá)

Tùy theo Loại khuyến mãi mà nhận giá trị và định dạng tương ứng.

Áp dụng cho

Bao gồm các giá trị:

 • Tất cả đơn hàng
 • Trị giá đơn hàng từ
 • Nhóm sản phẩm
 • Sản phẩm
 • Biến thể
 • Khách hàng
 • Nhóm khách hàng
Loại áp dụngBắt buộc nhập khi chọn Áp dụng cho Nhóm sản phẩm, Sản phẩm hoặc Biến thể
Bao gồm 2 giá trị:
 • Số lượng sản phẩm áp dụng 
 • Tổng giá trị sản phẩm

Trị giá đơn hàng từ (số tiền)

Định dạng Number

ID (Sản phẩm hoặc Nhóm sản phẩm)

Để trống nếu áp dụng cho "Toàn bộ đơn hàng"; "Trị giá đơn hàng từ".

Nhà bán hàng nhập ID sản phẩm, ID nhóm sản phẩm áp dụng khuyến mãi, ID khách hàng hoặc ID nhóm khách hàng. 

Cách áp dụng

hai cách áp dụng:

 • Một lần trên một đơn hàng
 • Cho từng mặt hàng trong giỏ hàng
Số tiền giảm cao nhấtChỉ nhập khi chọn Loại khuyến mãi là Giảm theo %
Định dạng Number, tối đa 9 kí tự

Coupon Code

Tệp Coupon Code chỉ có duy nhất một trường thông tin: Mã khuyến mãi (Coupon), với Định dạng String.

Khi sử dụng tệp này, hệ thống sẽ căn cứ theo các Mã khuyến mãi (Coupon) trong tệp mà tiến hành xóa các mã khuyến mãi tương ứng.

Một khi đã xóa, người bán không thể hoàn tác. Do đó, người bán cần cân nhắc trước khi thực hiện.

Lưu ý:

Thời gian nhập file lên hệ thống chỉ cần nằm trong khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc được thiết lập trên file thì vẫn được hệ thống ghi nhận. Ví dụ: thời gian bắt đầu bắt đầu khuyến mãi : 16/03/2022 23:00  và ngày hết hạn khuyến mãi: 06/04/2022 23:59, bạn nhập file lên hệ thống vào ngày 22/03/2022 thì hệ thống vẫn ghi nhận các mã khuyến mãi được tạo trong file.4/ Thêm khuyến mãi 

Để thêm khuyến mãi:

 1. Trong mục Thêm khuyến mãi (Coupon), người bán nhấn Chọn file.
 2. Người bán tải tệp lên.

 

      3. Người bán nhấp vào nút "Thêm khuyến mãi (coupon)".

  

 

    4. Khi hệ thống xuất hiện thông báo sau, tức là thao tác của người bán đã được hệ thống ghi nhận và xử lý.

4/ Xóa khuyến mãi  

Để xóa khuyến mãi:

 1. Trong mục Xóa khuyến mãi (Coupon), người bán nhấn Chọn file.
 2. Người bán tải tệp lên.

 

       3. Người bán nhấp và Xóa khuyến mãi (Coupon).

 

      4. Khi hệ thống xuất hiện thông báo sau, tức là thao tác của người bán đã được hệ thống ghi nhận và xử lý.

 

5/ Xuất excel khuyến mãi 

Người bán chọn chức năng xuất excel khi cần xem lại các mã khuyến mãi đang có trong Trang quản trị, hoặc lấy dữ liệu để nhập file.

 1. Trong mục Xuất Excel khuyến mãi, người bán chọn Xuất excel. Khi hệ thống xuất hiện thông báo sau, tức là thao tác của người bán đã được hệ thống ghi nhận và xử lý. 

 

6/ Cài đặt Email nhận kết quả

Người bán có để ý được rằng các thao tác Thêm khuyến mãi, Xóa khuyến mãi, Xuất excel khuyến mãi khi thành công đều được hệ thống ghi nhận, xử lý. Và sau đó thông báo qua email khi thành công.

Vậy email nào sẽ nhận thông báo đó? Câu trả lời chính là do người bán tùy chỉnh trong mục Email nhận kết quả.

 1. Trong mục Email nhận kết quả, người bán nhập email nhận thông báo.

 

       2.  Chọn Lưu.

Hệ thống thông báo "Lưu thành công".


4) Tạo chương trình khuyến mãi

1/ Tải tệp mẫu

Với chương trình khuyến mãi, Bulk Discount cung cấp 2 loại tệp mẫu hỗ trợ người bán. Các tệp này chỉ có một loại định dạng là excel.

Nhà bán hàng nhấp chọn vào tệp mẫu tương ứng để tải về.

 

 1. Chương trình khuyến mãi (Promotion-Create)
 2. Xóa chương trình khuyến mãi (Promotion-Remove)

2/ Các trường thông tin trong tệp 

Chương trình khuyến mãi

Tệp Chương trình khuyến mãi bao gồm các trường thông tin sau:

Tên trường

Giá trị

PromotionName

Tên chương trình khuyến mãi

Định dạng String

StartDate

Thời gian bắt đầu

Định dạng mm/dd/yyyy hh:mm

EndDate

Thời gian kết thúc

Định dạng mm/dd/yyyy hh:mm

PromotionType

Loại chương trình khuyến mãi,

Chọn một trong ba giá trị:

 • Amount : giảm theo số tiền
 • Percentage : giảm theo phần trăm
 • SamePrice: sản phẩm đồng giá

PromotionValue

Mức giảm

Tùy theo PromotionType mà nhận giá trị và định dạng tương ứng


 • Amount : Nhập số tiền được giảm
 • Percentage : Nhập số lớn hơn 0, bé hơn hoặc bằng 100

SamePrice: Nhập giá tiền áp dụng

PromotionOffer

Áp dụng cho, 

Chọn một trong ba giá trị:

 •  
 • Collection:Nhóm sản phẩm
 • Product:Sản phẩm
 • Variant: Biến thể

ApplyType

 • Điều kiện áp dụng,
 • Chọn một trong hai giá trị:
 • 1: Số lượng sản phẩm áp dụng
 • 2: Tổng giá trị sản phẩm

ApplyValue

Giá trị của điều kiện áp dụng

Nếu ApplyType = 1 thì nhập số lượng sản phẩm áp dụng khuyến mãi  (Giá trị >=1)

Nếu ApplyType=2 thì nhập tổng giá trị đơn hàng tối thiểu áp dụng khuyến mãi (Giá trị >=1)

ApplyID

Đối tượng áp dụng (Nhóm sản phẩm, sản phẩm)

Tùy theo  dữ liệu được chọn tại cột PromotionOffer:

 • Chọn "Collection": nhập ID nhóm sản phẩm
 • Chọn "Product":nhập ID sản phẩm

ApplyVariantID

Đối tượng áp dụng (Biến thể)

Tùy theo  dữ liệu được chọn tại cột PromotionOffer:

 • Variant: nhập ID biến thể, có thể nhập nhiều ID biến thể, cách nhau bởi dấu ","
 • Khác Variant: bỏ trống cột này

Lưu ý:

Thời gian nhập file lên hệ thống chỉ cần nằm trong khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc được thiết lập trên file thì vẫn được hệ thống ghi nhận. Ví dụ: thời gian bắt đầu bắt đầu khuyến mãi : 16/03/2022 23:00  và ngày hết hạn khuyến mãi: 06/04/2022 23:59, bạn nhập file lên hệ thống vào ngày 22/03/2022 thì hệ thống vẫn ghi nhận các chương trình khuyến mãi được tạo trong file.


Xóa chương trình khuyến mãi

Tệp Xóa chương trình khuyến mãi chỉ có duy nhất một trường thông tin: ID chương trình khuyến mãi, với Định dạng String.

Người bán có thể lấy được ID chương trình khuyến mãi từ file excel dữ liệu chương trình khuyến mãi khi thực hiện thao tác Xuất Excel khuyến mãi

Khi sử dụng tệp này, hệ thống sẽ căn cứ theo các ID chương trình khuyến mãi trong tệp mà tiến hành xóa các chương trình khuyến mãi tương ứng.

Một khi đã xóa, người bán không thể hoàn tác. Do đó, người bán cần cân nhắc trước khi thực hiện.

Lưu ý: Hướng dẫn cách lấy ID sản phẩm, ID nhóm sản phẩm, ID biến thể

ID sản phẩm

ID nhóm sản phẩm

ID biến thể

ID khách hàng

3/ Thêm chương trình khuyến mãi 

Để thêm chương trình khuyến mãi:

 1. Trong mục Thêm chương trình khuyến mãi, người bán nhấn Chọn file.
 2. Người bán tải tệp lên.

 

 Người dùng nhấn tiếp vào Thêm chương trình khuyến mãi

 

Khi hệ thống xuất hiện thông báo sau, tức là thao tác của người bán đã được hệ thống ghi nhận và xử lý

 

4/ Xóa chương trình khuyến mãi  

Để xóa khuyến mãi:

 1. Trong mục Xóa chương trình khuyến mãi, người bán nhấn Chọn file.
 2. Người bán tải tệp lên.

 

      3. Người bán nhấn tiếp vào Xóa chương trình khuyến mãi.

 

     4. Khi hệ thống xuất hiện thông báo sau, tức là thao tác của người bán đã được hệ thống ghi nhận và xử lý.

 

5/ Xuất excel khuyến mãi 

Người bán chọn chức năng xuất excel khi cần xem lại các chương trình khuyến mãi đang có trong Trang quản trị, hoặc lấy dữ liệu để nhập file.

 1. Trong mục Xuất Excel khuyến mãi, người bán chọn Xuất excel.
 2. Khi hệ thống xuất hiện thông báo sau, tức là thao tác của người bán đã được hệ thống ghi nhận và xử lý. 

 

6/ Cài đặt Email nhận kết quả

Người bán có để ý được rằng các thao tác Thêm khuyến mãi, Xóa khuyến mãi, Xuất excel khuyến mãi khi thành công đều được hệ thống ghi nhận, xử lý. Và sau đó thông báo qua email khi thành công.

Vậy email nào sẽ nhận thông báo đó? Câu trả lời chính là do người bán tùy chỉnh trong mục Email nhận kết quả.

 1. Trong mục Email nhận kết quả, người bán nhập email nhận thông báo.

 

      2.  Chọn Lưu.

Hệ thống thông báo "Lưu thành công".

 


5) Lịch sử thao tác

Người bán có thể xem lịch sử thao tác trên ứng dụng Bulk Discount trong vòng 30 ngày bằng cách nhấn vào tab Lịch sử thao tác.

 

 Lưu ý chung:

 • Khi nhập file, người bán phải tải tệp theo chính xác loại tương ứng.
 • Các cột trong tệp phải đúng định dạng mà hệ thống yêu cầu.
 • Không được xóa dòng đầu tiên của tệp mẫu.
 • Không được xóa bất kỳ cột (trường thông tin) nào mã tệp mẫu yêu cầu.
 • Hệ thống chỉ nhận tối đa một file 20000 dòng.