Mục lục:1) Hiểu hơn về VietinBank

Haravan hỗ trợ tích hợp cổng thanh toán online cho khách mua hàng đang sử dụng thẻ Visa/ Master card.

Nếu Nhà bán hàng đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng Vietinbank và muốn Khách mua hàng thanh toán cho mình vào tài khoản này, thì nên tích hợp phương thức thanh toán online này vào website Haravan.


2) Đăng ký tài khoản VietinBank

Nhà bán hàng đăng ký tài khoản doanh nghiệp tại địa chỉ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIETINBANK

Sau khi đăng ký được hoàn thiện, VietinBank sẽ cung cấp cho Nhà bán hàng các  thông tin tích hợp sau

 • Profile ID

 • Access Key

 • Secret Key

noteLưu ý

Sau khi đăng ký tài khoản cổng VietinBank, tài khoản cần phải được kích hoạt thì các thông tin tích hợp mới có hiệu lực.


3) Tích hợp thanh toán VietinBank trong Haravan

Thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Cấu hình > Phương thức thanh toán.

 2. Nhà bán hàng chọn Phương thức thanh toán là Thanh toán online qua cổng VietinBank.

 1. Nhà bán hàng điền các thông tin tích hợp:

  • Profile ID

  • Access Key

  • Secret Key

 2. Chọn Kích hoạt.

 3. Nhấn Lưu để ghi nhận cấu hình thanh toán.


4) Lựa chọn thanh toán bằng VietinBank

Sau khi tích hợp vào Haravan, Khách mua hàng có thể lựa chọn thanh toán online bằng cổng VietinBank khi thanh toán mua hàng.

Khi Khách mua hàng nhấp chọn Hoàn tất đơn hàng, hệ thống chuyển hướng sang trang thanh toán VietinBank để Khách mua hàng thực hiện thanh toán.