Mục lục:


1) Hiểu hơn về MoMo

 • MoMo là ví điện tử thanh toán bằng di động đầu tiên trên hệ thống Haravan. Nếu Nhà bán hàng cần sử dụng ví điện tử, bên cạnh các cổng thanh toán, thì MoMo là lựa chọn hợp lý.

 • Hành vi tiêu dùng của khách hàng ngày càng thay đổi, và đang theo xu hướng sử dụng điện thoại kết nối với internet để thực hiện các giao dịch mua sắm.

 • MoMo đang ngày càng phát triển và ngày càng được sử dụng phổ biến với số lượng người dùng đông đảo (hiện có hơn 1,5 triệu người dùng).

 • MoMo hỗ trợ thanh toán cho nhiều hệ thống cửa hàng, chuỗi cửa hàng.

 • MoMo phù hợp với nhiều nền tảng, bao gồm cả IOS lẫn Android.

 • MoMo thân thiện với người dùng và dễ dàng sử dụng.


2) Đăng ký tài khoản MoMo

Bước 1: Đăng ký tài khoản MoMo Business

Để có thể sử dụng MoMo, trước tiên cần có tài khoản Momo Business. Nhà bán hàng liên hệ trực tiếp với MoMo được đăng ký cung cấp dịch vụ.

Sau khi hoàn tất hợp đồng, Nhà bán hàng được MoMo cung cấp thông tin tích hợp:

 • PartnerCode

 • ACCESS KEY

 • SECRET KEY

Nhấn vào icon ở phía dưới dãy key để có thể nhìn thấy toàn bộ keyLưu ý: Tài khoản MoMo Business khác với tài khoản MoMo cá nhân. Tài khoản sử dụng để kết nối với hệ thống Haravan phải là tài khoản doanh nghiệp (MoMo Business)

Tài khoản MoMo Business là tài khoản dành cho merchant kết nối với Momo. Mặc định tài khoản sẽ ở môi trường test (thử nghiệm). Khi merchant và MoMo đã ký hợp đồng xong sẽ tiến hành chuyển qua môi trường thật và sẽ có email thông báo cho merchant.

Bước 2: Tải ứng dụng Momo trên điện thoại.

 1. Nhà bán hàng vào Google Play (Android) hoặc App Store (IOS) tải ứng dụng MoMo về điện thoại.

 2. Đăng ký tài khoản MoMo.

noteLưu ý

Sau khi đăng ký tài khoản với MoMo, tài khoản cần phải được kích hoạt thì các thông tin tích hợp mới có hiệu lực.


3) Tích hợp thanh toán MoMo trong Haravan

Nhà bán hàng thực hiện tích hợp thanh toán vào Haravan như sau:

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Cấu hình > Thanh toán.

 2. Nhà bán hàng chọn Phương thức thanh toán là Thanh toán online qua ví MoMo.

 1. Nhà bán hàng điền các thông tin tích hợp:

  • PartnerCode

  • ACCESS KEY

  • SECRET KEY

 2. Chọn Kích hoạt.

 3. Nhấn Lưu để ghi nhận cấu hình thanh toán.


4) Lựa chọn thanh toán bằng MoMo

Sau khi tích hợp vào Haravan, Khách mua hàng có thể lựa chọn Thanh toán online bằng cổng MoMo khi thanh toán mua hàng.

Khi Khách mua hàng nhấp chọn Hoàn tất đơn hàng, hệ thống chuyển hướng sang trang thanh toán MoMo để Khách mua hàng thực hiện thanh toán.

noteLưu ý
Để thanh toán bằng phương thức thanh toán MoMo, Khách mua hàng phải có tài khoản MoMo.