Để đo lường hiệu quả bán hàng tại cửa hàng, chủ cửa hàng có thể theo dõi phần báo cáo trên Haravan. Báo cáo sẽ được tự động cập nhật khi đơn hàng được tạo thành công.


Mục lục: 


1) Các loại báo cáo trên Hararetail

Báo cáo tổng quan:

  • Báo cáo trên Hararetail là sự kết hợp giữa Báo cáo tài chính theo ngày giao dịch và Báo cáo tài chính theo ngày đặt hàng, các số liệu sẽ được hiển thị rõ ràng các giao dịch phát sinh tại cửa hàng.


Báo cáo theo phương thức thanh toán

  • Báo cáo dòng tiền theo phương thức thanh toán trên Hararetail trong khoảng thời gian được chọn.

Báo cáo theo sản phẩm bán chạy

  • Báo cáo chi tiết các sản phẩm bán chạy trên Hararetail trong khoảng thời gian được chọn.2) Các chỉ số tổng quan nhất bạn cần quan tâm


CHỈ SỐ


Ý NGHĨA

Doanh thu
Tính bằng cách lấy số lượng sản phẩm x đơn giá của sản phẩm đó, chưa trừ tiền khuyến mãi và chưa cộng phí vận chuyển cho đơn hàng 


Đã thu


Là số tiền đã nhận được cho các đơn hàng được bán ra trong khoảng thời gian được chọn, có các trường hợp:

  • Bán và thanh toán toàn bộ tại cửa hàng: Đã thu bằng Doanh thu - Khuyến mãi + Phí vận chuyển (nếu có).
  • Thanh toán COD: Đã thu bằng 0.
  • Thanh toán một phần: Đã thu bằng số tiền đã nhận.


Thực nhận


Tính bằng cách lấy số tiền Đã thu - số tiền đã Hoàn trả cho khách hàng.Đơn hàng


Tổng số đơn hàng bán ra trong khoảng thời gian được chọn, không gồm các đơn hàng đã Hủy.