Mục lục:


1) Tra cứu đơn hàng

Những đơn hàng được tạo tại Hararetail sẽ được ghi nhận và lưu dữ liệu tại hai nơi là HaraRetail và trang admin của Haravan. Vì thế, có 2 cách để tra cứu đơn hàng: 

 • Trang Tra cứu đơn hàng trong HaraRetail.

 Để thực hiện bạn làm theo các bước: Trong trang Hararetail, chọn mục Tra cứu đơn hàng > Tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn hàng.


 • Trang Đơn hàng trong Omnipower với kênh bán hàng là "POS"

 Để thực hiện bạn làm theo các bước: Trong trang admin Haravan, bạn chọn mục Đơn hàng > Tất cả đơn hàng > Lọc điều kiện đơn hàng theo kênh bán hàng POS.
2) Huỷ đơn hàng

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, đôi khi Nhà bán hàng cần hủy đơn hàng vì một số lý do như khách mua hàng hủy nhận hàng, nhân viên sai sót,... Hiểu được điều đó, HaraRetail có cung cấp tính năng hủy đơn hàng, hỗ trợ cho nhu cầu này của Nhà bán hàng. 

 1. Các lưu ý khi huỷ đơn hàng:
 • Để thực hiện huỷ đơn hàng trên Hararetail, bạn vào Cấu hình đơn hàng > Bật tính năng “Cho phép hủy đơn hàng tại HaraRetail”.

 • Có thể huỷ đơn hàng ở cả 2 trang là Hararetail (đã bật tính năng "Cho phép hủy đơn hàng tại HaraRetail") hoặc admin Haravan, trạng thái đơn hàng luôn được đồng bộ ở cả 2 kênh.
 • Trong trang admin của Haravan: 
  • Chủ cửa hàng có thể huỷ mọi đơn hàng.
  • Khi đơn hàng bị hủy, thông tin đơn hàng, nhân viên thực hiện và thời gian hủy đơn hàng được ghi nhận lại trên trang admin của Haravan.
 • Trong trang Hararetail: 
  • Bạn không thể huỷ đơn hàng trong tình trạng đã thanh toán và đã giao hàng. 
  • Các đơn hàng bị huỷ không được ghi nhận trong phần quản lý ca trực. Cụ thể, khi nhân viên bán hàng hủy một đơn hàng, số tiền trả lại sẽ không được ghi nhận trong phần quản lý ca trực dẫn đến doanh thu và số tiền thực nhận chênh lệch trong ca trực. 
  • Số lượng đơn hàng hủy và số tiền hoàn trả sẽ hiển thị trong phần báo cáo chung.

 

b. Thực hiện hủy đơn hàng: 

 1. Trong trang Hararetail, chọn mục Tra cứu đơn hàng.
 2. Chọn đơn hàng cần hủy > Bấm Huỷ Đơn Hàng
 3. Nhập các thông tin cần thiết > Bấm Xác nhận.


Slider
Slider
Slider3) Đổi trả đơn hàng:

 1. Điều kiện đổi trả:
 • Chỉ có thể đổi trả cho những đơn hàng "Đã hoàn thành" - đạt được đồng thời cả hai điều kiện: "Đã giao hàng" và "Đã thanh toán".
 1. Các hình thức đổi trả:


Các hình thức đổi trả

Cách thực hiện

Đổi trả cùng chi nhánh

Khách mua hàng đổi trả tại chi nhánh đã mua hàng.

Cấu hình > Bán hàng > Cấu hình đổi trả hàng > Bật/Tắt tính năng “Cho phép đổi và trả hàng khác chi nhánh”


Đổi trả khác chi nhánh

Khách mua hàng được đổi Trả tại một chi nhánh bất kỳ khác với chi nhánh đã mua hàng.

Đổi trả duy nhất một lần

Một đơn hàng chỉ có thể đổi trả duy nhất một lần. 

Cấu hình > Bán hàng > Cấu hình đổi trả hàng > Bật/Tắt tính năng “Đổi trả một lần”


Đổi trả nhiều lần

Một đơn hàng vẫn có thể đổi trả khi chưa nhập trả hết toàn bộ số lượng hàng hóa và số tiền mua hàng (không bao gồm phí vận chuyển). 

Đổi trả một phần

Đổi Trả với giá trị nhỏ hơn tổng giá trị đơn hàng. Lúc này, Khách mua hàng có thể đổi trả nhiều lần cho đến đổi trả hết số lượng sản phẩm và giá trị đơn hàng.

Cấu hình > Bán hàng > Cấu hình đổi trả hàng > Bật/Tắt tính năng “Không hoàn tiền cho khách khi đổi trả hàng có giá trị nhỏ hơn”.


Đổi trả toàn phần

Khách mua hàng đổi trả hết toàn bộ số lượng sản phẩm và tổng giá trị đơn hàng.

 

 1. Các thực hiện đổi trả:
 1. Trong trang Hararetail, chọn mục Tra cứu đơn hàng.
 2. Chọn đơn hàng cần đổi trả > Bấm Đổi trả
 3. Lúc này, nhân viên bán hàng cần thực hiện hai thao tác:
  1. Trả lại sản phẩm cũ: Chọn số lượng sản phẩm khách hàng muốn trả ở góc trái màn hình. 
  2. Đổi sản phẩm mới: Trong thanh tìm kiếm, chọn một sản phẩm khách hàng muốn đổi, sản phẩm được chọn hiển thị ở góc phải màn hình.


Lúc này, phần thanh toán cho đơn hàng đổi trả sẽ bao gồm hai phần:

 1. Phần 1: Tổng số tiền hoàn trả
 2. Phần 2: Tiền mặt khách đưa


Nhà bán hàng có thể không cần hoàn tiền lại cho khách mua hàng trong trường hợp sản phẩm được đổi có giá trị nhỏ hơn sản phẩm trả nếu bật chức năng “Không hoàn tiền cho khách khi đổi trả hàng có giá trị nhỏ hơn”.


 4. Bấm chọn nút Thanh toán/ Hoàn trả để hoàn thành.


Slider
Slider
Slider
Slider


noteLưu ý | 
 • Thao tác in hoá đơn chỉ thực hiện được duy nhất một lần, bao gồm vừa in hóa đơn đổi hàng vừa in hóa đơn mua hàng mới. Những lúc khác, Nhà bán hàng chỉ có thể in từng hóa đơn cho từng đơn hàng cụ thể trong danh sách đơn hàng tại Hararetail. 
 • Nếu sản phẩm được khuyến mãi, thì giá tiền của sản phẩm bằng với giá tiền sau khi đã khuyến mãi. 
 • Số tiền hoặc phần trăm được khuyến mãi sẽ được quy đổi ra trọng số và chia đều cho tổng sản phẩm có trong đơn hàng. Số tiền hoàn trả tối đa bằng với tổng trị đơn hàng, không bao gồm phí vận chuyển. 
 • Phí vận chuyển không được hoàn trả lại cho khách mua hàng.