Có 3 thao tác tạo đơn hàng trên HaraRetail:

1) Nhập thông tin khách hàng:

Khi nhập thông tin khách hàng để tạo đơn hàng bao gồm hai trường hợp: 

  • Khách hàng đã từng mua hàng tại cửa hàng

Trường hợp này, bạn nhập số điện thoại/email của khách hàng để tìm kiếm thông tin khách hàng đã lưu trong hệ thống.

  • Khách hàng chưa từng mua hàng tại cửa hàng

Trường hợp này, bạn nhấn vào dấu + bên cạnh ô tìm kiếm cửa hàng để lưu thông tin khách hàng mới.  

2) Chọn sản phẩm:

Có 2 cách để tìm kiếm sản phẩm mà khách hàng muốn mua:

  • Cách 1: Nhập tên sản phẩm hoặc barcode của sản phẩm
  • Cách 2:  Nhấn vào danh sách sản phẩm > Tìm kiếm sản phẩm cần thiết 

noteLưu ý |
 Thêm/tạo sản phẩm chỉ có thể thực hiện trang admin Haravan. Tham khảo cách thực hiện tại đây.


3) Thanh toán:

a) Các khái niệm bạn cần lưu ý:

Khái niệm

Ý nghĩa

Tạm tính

Số tiền mặt khách hàng đưa

Khuyến mãi

Số tiền khách hàng được khuyến mãi

Thành tiền

Tổng hoá đơn

Phí vận chuyển

Chi phí vận chuyển đối với những đơn hàng mua tại cửa hàng nhưng không lấy hàng, và muốn cửa hàng chuyển hàng.


noteLưu ý |
Bạn có thể ẩn trường thông tin bằng cách vào Cấu hình > Chọn Cấu hình cung > Tắt tính năng “Cho phép hiển thị phần thêm phí vận chuyển khi tạo đơn hàng”.


b) Cách thêm khuyến mãi cho đơn hàng:

  • Cách 1: Khuyến mãi cho tổng đơn hàng: Sau khi chọn sản phẩm, bạn bấm vào mục khuyến mãi ở phầnthanh toán.


  • Cách 2: Khuyến mãi cho từng sản phẩm: Chọn biểu tượng cây bút ở sản phẩm cần khuyến mãi.


noteLưu ý |
Để có thể cho phép nhân viên bán hàng thêm khuyến mãi theo sản phẩm, khuyến mãi giảm giá theo Tiền mặt (đ) hoặc Phần trăm (%) trên tổng hóa đơn khi tạo đơn hàng, bạn thực hiện theo cách: chọn Cấu hình > Cấu hình chung > Cấu hình khuyến mãi > Cho phép thêm khuyến mãi tại cửa hàng.