Để giúp Nhà bán hàng quản lý đơn hàng và tồn kho dễ dàng. Hararetail cung cấp các chức năng sau:

 


Tính năng

Ý nghĩa

Cấu hình

tồn kho

Ẩn sản phẩm hết hàng

Không hiển thị sản phẩm hết hàng trên trang sản phẩm

Cho phép bán hàng khi hết tồn kho

Nhân viên có thể tạo đơn hàng khi tồn kho sản phẩm đã hết

Cấu hình

đổi trả hàng

Cho phép đổi hoặc trả hàng khác chi nhánh

Cho phép khách hàng mua hàng ở chi nhánh A nhưng đổi hoặc trả hàng tại chi nhánh B

Không hoàn tiền cho khách khi đổi trả hàng có giá trị nhỏ hơn

Cho phép khi đổi hàng, nếu sản phẩm mua có giá trị nhỏ hơn sản phẩm trả thì không hoàn lại số tiền chênh lệch cho khách hàng

Đổi/Trả một lần

Chỉ hỗ trợ đơn hàng được đổi hoặc trả một lần duy nhất

Cấu hình

đơn hàng

Cho phép hủy đơn hàng tại HaraRetail

Cho phép nhân viên tại cửa hàng hủy đơn hàng, những đơn hàng hủy sẽ không được ghi nhận trong phần quản lý ca trực.

Đơn hàng bán tại HaraRetail có trạng thái xác thực là đã xác thực

Mặc định các đơn hàng bán tại HaraRetail sẽ có trạng thái xác thực là đã xác thực.

Không hiển thị đơn hàng Online tại HaraRetail

Nếu mở cấu hình này, các đơn hàng bán hàng trên các kênh online sẽ không được hiển thị trên HaraRetail.

Gửi Email xác nhận đơn hàng cho khách hàng

Nếu mở cấu hình này, HaraRetail sẽ tự động gửi email xác nhận đơn hàng đến khách hàng.

Ẩn lựa chọn trạng thái giao hàng, trạng thái thanh toán khi bán hàng

Nếu mở cấu hình này, khi bán hàng, lựa chọn trạng thái giao hàng, trạng thái thanh toán sẽ không hiển thị.

Import đơn hàng

Cho phép nhân viên tạo đơn hàng bằng cách import dữ liệu từ file excel.

 

Để bật tắt các chức năng này, bạn thực hiện theo các bước:

  1. Trong trang Hararetail, chọn mục Cấu hình.
  2. Chọn mục Bán hàng > Bật/Tắt tính năng theo ý bạn. 

 

Slider
Slider
Slider
noteLưu ý
Các chức năng của cấu hình tồn kho sử dụng cho mọi chi nhánh.