Bạn cần quan tâm:

  • Cách in phiếu mua hàng


In phiếu mua hàng

  1. Tại admin Haravan, vào Quản lý Tồn kho > chọn Mua hàng.
  2. Chọn Phiếu mua hàng cần in, xem tại thẻ Chi tiết.
  3. Chọn In.
  4. Trong trang in, người bán chọn Print  để in phiếu. 


Slider
Slider
Slider
Slidernote

Lưu ý | 

  • Người bán có thể thiết lập một số cài đặt như máy in, lề giấy, trang in,...
  • Gieo diện trang in tùy thuộc từng trình duyệt. 
  • Hiện tại Haravan chỉ hỗ trợ in từng phiếu, chưa hỗ trợ in hàng loạt.