Bạn cần quan tâm:

  • In phiếu điều chỉnh


In phiếu điều chỉnh

Để in phiếu điều chỉnh:

  1. Tại admin Haravan, vào Quản lý Tồn kho > chọn Điều chỉnh.
  2. Chọn Phiếu điều chỉnh cần in, xem tại thẻ Chi tiết.
  3. Chọn In.
  4. Trong trang in, người bán chọn Print để in phiếu. 


Slider
Slider
Slider
Slider


note

Lưu ý | 

  • Người bán có thể thiết lập một số cài đặt như máy in, lề giấy, trang in,...
  • Gieo diện trang in tùy thuộc từng trình duyệt. 
  • Hiện tại Haravan chỉ hỗ trợ in từng phiếu, chưa hỗ trợ in hàng loạt.