Mỗi lần nhập kho, giá vốn của sản phẩm có thể biến động do thời điểm hay người bán có nhà phân phối mới. 


Điều chỉnh giá vốn bằng 2 cách: Điều chỉnh trực tiếp trên hệ thống & Nhập file dữ liệu (Không chọn Nhập file kiểm kho cho điều chỉnh giá vốn).


Lưu ý: 

  • Không thể thực hiện điều chỉnh giá vốn cho các sản phẩm có tổng số tồn tại các kho bằng 0. 
  • Không thể thực hiện đồng loạt việc điều chỉnh giá vốn và điều chỉnh số lượng tồn kho nên bạn lưu ý thực hiện hai nghiệp vụ này riêng biệt để tránh việc hệ thống bị nhảy số liệu.
  • Với những sản phẩm không thiết lập giá vốn khi tạo mới sản phẩm, báo cáo sẽ không ghi nhận giá vốn khi có đơn hàng phát sinh (đơn hàng có chứa sản phẩm đó) . Báo cáo chỉ ghi nhận giá vốn từ sau thời điểm nhà bán hàng cập nhật giá vốn

Nội dung


1) Điều chỉnh giá vốn bằng cách điều chỉnh trực tiếp trên hệ thống

  1. Bạn chọn Quản lý tồn kho -> Điều chỉnh -> Tạo điều chỉnh

  1. Thực hiện chọn sản phẩm bạn muốn điều chỉnh lại giá vốn.

  2. Khi điều chỉnh giá vốn, bạn chỉnh lại phần số lượng về 0 để tránh việc hệ thống bị nhảy số liệu.

  3. Chọn lý do là Điều chỉnh giá vốn

  4. Thực hiện nhập Cột giá theo công thức 

Giá vốn mới = (Giá vốn mới - Giá vốn hiện tại) * tổng số lượng của sản phẩm (trên tất cả các kho). 

Chọn Lưu


Ví dụ: Sản phẩm Đầm trắng có giá vốn là 40.000 VNĐ, có tổng số tồn ở tất cả các kho là 116 và bạn muốn giá vốn mới là 50.000 VNĐ. Theo công thức ở trên thì số bạn cần nhập ở Cột giá là  1.160.000= (50.000 - 40.000) * 116. Tiếp đến bạn thực hiện chọn Lý do, điều chỉnh số lượng về 0 và nhấn Lưu.


Thực tế trước khi điều chỉnh tồn, sản phẩm có giá vốn là 40.000 VNĐ

Giá vốn sau khi điều chỉnh là 50.000 VNĐ

 

Lưu ý: Bạn có thể điều chỉnh giá vốn mới thấp hơn giá vốn hiện tại. 

Ví dụ: Bạn muốn điều chỉnh giá vốn sản phẩm son (có tổng số tồn ở các kho là 10) đang có giá vốn là 80.000 VND, thành 70.000 VND. 

Bạn thực hiện nhập số ở ô giá là -100.000 = (70.000-80.000) * 10. Ở cột số lượng bạn điều chỉnh thành 0. 

 2) Điều chỉnh giá vốn bằng cách nhập file dữ liệu

1. Bạn chọn Quản lý tồn kho -> Điều chỉnh -> Tạo điều chỉnh

2. Chọn Nhập file dữ liệu và tải file mẫu. 


3. Bạn thực hiện điền SKU sản phẩm, Số lượng sản phẩm bằng 0

4. Công thức giá vốn được tính như sau: 

Giá vốn mới = (Giá vốn mới - Giá vốn cũ) * Tổng tồn tại tất cả các các kho

Ví dụ: Sản phẩm A có tồn kho bằng 2, giá cũ là 10.000 VND, giá mới cần chỉnh là 20.000 VND. Vậy giá vốn mới cần nhập là 20.000 = (20.000 - 10.000)*2.

                                       

Lưu ý: Để nhập file không bị lỗi dữ liệu, bạn nên thực hiện Copy -> Paste Value ở cột giá. Sau khi Paste Value thì công thức ở ô giá sẽ mất đi, chỉ còn lại giá trị vừa tính được như hình bên dưới.

5. Lưu lại file excel và chọn Nhập file dữ liệu để thực hiện tải file lên hệ thống. Chọn Nhập sản phẩm. 

6. Khi file nhập lên thành công thì thông tin sẽ hiển thị như thế này. Nhấn Lưu để hoàn tất điều chỉnh giá vốn.