HaraRetail là một ứng dụng hỗ trợ việc bán hàng tại cửa hàng (Bán hàng Offline). Khi sử dụng ứng dụng HaraRetail, các thông tin về sản phẩm, đơn hàng, khách hàng,... sẽ được lưu trữ và tự động cập nhật giúp Nhà bán hàng dễ dàng trong việc thao tác, đồng thời giúp cho dữ liệu được nhất quán, chuẩn xác cũng như cung cấp được các báo cáo thực sự có giá trị.

 

Bạn cần quan tâm:

Set up cơ bản Hararetail


Xử lý bán hàng trên Hararetail