Bạn cần quan tâm:

  • Tùy chỉnh báo cáo


Tùy chỉnh báo cáo

Tại Haravan để tạo một báo cáo theo mong muốn, bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn một mẫu báo cáo phù hợp với mục tiêu của bạn.
  2. Tuỳ chỉnh các nội dung: thống kê, hiển thị, thời gian, bộ lọc.
  3. Bấm Áp dụng.


Slider
Slider
Slider
Slider
Slidernote Lưu ý |
  • Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể lưu lại mẫu báo cáo vừa chỉnh bằng cách chọn Thao tác > Nhân Bản.

  • Báo cáo vừa lưu sẽ hiển thị bên cạnh báo cáo mẫu.