Các thao tùy chỉnh báo cáo sẽ hỗ trợ nhà bán hàng xem xét các chỉ số được chi tiết cụ thể theo ý muốn của mình


MỤC LỤC


Tùy chỉnh báo cáo

Tại Haravan để tạo một báo cáo theo mong muốn, bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn một mẫu báo cáo phù hợp với mục tiêu của bạn.
  2. Tuỳ chỉnh các nội dung: thống kê, hiển thị, thời gian, bộ lọc.
  3. Bấm Áp dụng.


Slider
Slider
Slider
Slider
Slidernote Lưu ý |
  • Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể lưu lại mẫu báo cáo vừa chỉnh bằng cách chọn Thao tác > Nhân Bản.

  • Báo cáo vừa lưu sẽ hiển thị bên cạnh báo cáo mẫu.Thêm/bớt cột dữ liệu báo cáo

Để xem chi tiết hơn các trường thông tin báo cáo, Nhà bán hàng có thể chọn thống kê thêm các trường thông tin khác.

Để thêm trường thông tin, bạn thực hiện:

1. Trang quản trị -> Báo cáo bán hàng/báo cáo tài chính/báo cáo tồn kho/báo cáo website


2. Chọn báo cáo muốn xem -> Chọn Thêm thống kê -> Thực hiện thêm các trường thông tin muốn thống kê thêm -> Chọn Áp dụngXem chi tiết báo cáo

Để xem chi tiết các thông tin báo cáo, bạn thực hiện chọn thêm các trường thông tin hiển thị. 

1. Trang quản trị -> Báo cáo bán hàng/báo cáo tài chính/báo cáo tồn kho/báo cáo website


2. Chọn báo cáo muốn xem -> Chọn Thêm hiển thị -> Thực hiện thêm các trường thông tin muốn hiển thị thêm -> Chọn Áp dụngCác thao tác khác trong báo cáo

Các thao tác khác nhà bán hàng có thể thực hiện với báo cáo lô hạn sử dụng là nhân bản và xuất dữ liệu.

  • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới

Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị trong mục báo cáo tồn kho


  • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan.
  • Xóa báo cáo: Bạn chỉ có thể thực hiện xóa các bảng báo cáo nhân bản. Để thực hiện, bạn vào bảng báo cáo muốn xóa -> Thao tác -> Xóa