Danh mục menu có tối đa là 4 cấp danh mục vì nếu danh mục menu quá nhiều sẽ khiến màn hình bị đầy và ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của khách hàng.


Bạn cần quan tâm1) Thêm menu mới

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
  2. Chọn mục Website → Menu.
  3. Bấm Thêm menu.
  4. Nhập thông tin.
  5. Bấm Thêm menu.
Slider
Slider
Slider
Slider