Hiện tại Haravan kết nối với hơn 10 nhà vận chuyển giúp người bán có thể lựa chọn nhà vận chuyển nhanh chóng với giá cả hợp lý.


Nội dung


1) Các thông tin chung khi kết nối với nhà vận chuyển


GIAO DIỆN

Ý NGHĨA
Liên kết kho
Hỗ trợ cho người bán có nhiều kho, cửa hàng, chi nhánh. Việc liên kết sẽ giúp cho phần chuyển giao hàng được chính xác địa chỉ hơn. Đơn vị vận chuyển sẽ dễ dàng biết được chính xác kho hàng nào chuyển đơn hàng và tới lấy.

Hủy kết nối 


Ngắt kết nối với nhà vận chuyển


Chỉnh sửa thông tin


Chỉnh sửa thông tin tài khoản kết nối.


2) Cách kết nối với đơn vị vận chuyển

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

2. Chọn Vận chuyển.

3. Tại mục Nhà vận chuyển, chọn Thêm nhà vận chuyển.

4. Chọn nhà vận chuyển phù hợp.

5. Bấm Dấu cộng.

6. Bấm Kết nối nhà vận chuyển.

7. Nhập các thông tin nhà vận chuyển yêu cầu.

8. Bấm Lưu.

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

noteLưu ý |   Khi kết nối với nhà vận chuyển, người bán cần:

 • Người bán cần điền đầy đủ thông tin cửa hàng trước khi kết nối với nhà vận chuyển.
 • Hiện tại chỉ có nhà vận chuyển Ninja Van và Grab Express kết nối trực tiếp qua Haravan. Để kết nối với những nhà vận chuyển khác, người bán cần đăng ký tài khoản tại nhà vận chuyển mình muốn.

3) Kết nối với Giao hàng nhanh

Để thực hiện việc kết nối, trước tiên người bán phải có tài khoản trên trang giaohangnhanh.vn.

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

2. Chọn Vận chuyển.

3. Tại mục Nhà vận chuyển, chọn Thêm nhà vận chuyển.

4. Chọn Giaohangnhanh.

5. Bấm Kết nối với nhà vận chuyển.

6. Điền các thông tin liên quan.

7. Bấm Lưu.

8. Bấm nút Liên kết kho và lựa chọn kho người bán muốn liên kết.

9. Nhấp Lưu để hoàn tất.

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider


noteLưu ý |  
 • Danh sách kho có thể liên kết chính là danh sách cửa hàng trong tài khoản Giaohangnhanh của người bán.
 • Khi xử lý vận chuyển cho đơn hàng, kho mà người bán lựa chọn là kho được cấu hình trong địa chỉ của hệ thống Haravan. Nhà vận chuyển Giaohangnhanh sẽ căn cứ theo liên kết kho với địa chỉ cửa hàng đó để lấy hàng.
 • Nếu hai địa chỉ cửa hàng ở hệ thống Haravan và cửa hàng trên Giaohangnhanh.vn được liên kết mà không giống nhau, nhà vận chuyển Giaohangnhanh sẽ căn cứ theo địa chỉ kho được liên kết.

4) Kết nối với HCM Post

Để thực hiện việc kết nối, trước tiên người bán phải có tài khoản trên HCMPost. 

Tạo tài khoản tại đây

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

2. Chọn Vận chuyển.

3. Tại mục Nhà vận chuyển, chọn Thêm nhà vận chuyển.

4. Chọn HCMPost.

5. Bấm Kết nối với nhà vận chuyển.

6. Điền các thông tin liên quan.

7. Bấm Lưu.

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider


noteLưu ý |   
 • Một số quy định người bán nên biết khi đăng ký với nhà vận chuyển HCMPost, xem chi tiết tại đây
 • "Nhà vận chuyển HCMpost sẽ được hợp nhất với VNPost trong thời gian tới, do vậy Haravan sẽ thực hiện ngắt kết nối với HCMPost từ ngày 15/12/2021. Để việc xử lý giao hàng không bị gián đoạn, bạn cần thực hiện chuyển đổi kết nối sang nhà vận chuyển VNPost


  Nếu bạn đang sử dụng HCMPost của Bưu điện Thành Phố Hồ Chí Minh, vui lòng xem hướng dẫn này để chuyển đổi sang kết nối VNPost của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 


  Nếu bạn đã có tài khoản VNPost của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, vui lòng xem hướng dẫn này để kết nối VNPost trên Haravan."


5) Kết nối với Viettel Post

Để thực hiện việc kết nối, trước tiên người bán phải có tài khoản trên ViettelPost. 

Tạo tài khoản tại đây.

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

2. Chọn Vận chuyển.

3. Tại mục Nhà vận chuyển, chọn Thêm nhà vận chuyển.

4. Chọn ViettelPost.

5. Bấm Kết nối với nhà vận chuyển.

6. Điền các thông tin liên quan.

7. Bấm Lưu

8. Bấm nút Liên kết kho và lựa chọn kho người bán muốn liên kết.

9. Nhấp Lưu để hoàn tất.

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slidernote

Lưu ý |   

 • Danh sách kho có thể liên kết chính là danh sách cửa hàng trong tài khoản ViettelPost của người bán.
 • Khi xử lý vận chuyển cho đơn hàng, kho mà người bán lựa chọn là kho được cấu hình trong địa chỉ của hệ thống Haravan. Nhà vận chuyển sẽ căn cứ theo liên kết kho với địa chỉ cửa hàng đó để lấy hàng.
 • Nếu hai địa chỉ cửa hàng ở hệ thống Haravan và cửa hàng trên ViettelPost được liên kết mà không giống nhau, nhà vận chuyển sẽ căn cứ theo địa chỉ kho được liên kết.

6) Kết nối với Ninja Van

Khi người bán chọn nhà bán hàng là Ninja Van, hệ thống sẽ tự động kết nối với Ninja Van. Người bán không cần phải đăng ký tài khoản trước.

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

2. Chọn Vận chuyển.

3. Tại mục Nhà vận chuyển, chọn Thêm nhà vận chuyển. 

4. Chọn Ninja Van.

Slider

Slider

Slider

Slider


7) Kết nối với Grab Express

Khi người bán chọn nhà bán hàng là GrabExpress, hệ thống sẽ tự động kết nối với GrabExpress. Người bán không cần phải đăng ký tài khoản trước.

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

2. Chọn Vận chuyển.

3. Tại mục Nhà vận chuyển, chọn Thêm nhà vận chuyển. 

4. Chọn Grab Express.

Slider

Slider

Slider

Slider


noteLưu ý | 
 • Người bán có thể xem thông tin về giao hàng COD của GrabExpress tại đây.
 • GrabExpress hiện tại chỉ hỗ trợ cho khách hàng khu vực Hồ Chí Minh.

8) Kết nối với AhaMove

Để thực hiện việc kết nối, trước tiên người bán phải có tài khoản trên trang https://ahamove.com/

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

2. Chọn Vận chuyển.

3. Tại mục Nhà vận chuyển, chọn Thêm nhà vận chuyển.

4. Chọn Ahamove.

5. Bấm Kết nối với nhà vận chuyển.

6. Điền các thông tin liên quan.

7. Bấm Lưu.

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

SlidernoteLưu ý |
 • AhaMove hiện tại chỉ hỗ trợ lấy và giao hàng tại các quận nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh.


9) Kết nối với Giao hàng tiết kiệm

Để thực hiện việc kết nối, trước tiên người bán phải có tài khoản trên Giaohangtietkiem. Tạo tài khoản tại đây.

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

2. Chọn Vận chuyển.

3. Tại mục Nhà vận chuyển, chọn Thêm nhà vận chuyển.

4. Chọn Giaohangtietkiem.

5. Bấm Kết nối với nhà vận chuyển.

6. Điền các thông tin liên quan.

7. Bấm Lưu.

8. Bấm nút Liên kết kho và lựa chọn kho người bán muốn liên kết.

9. Nhấp Lưu để hoàn tất.

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider


note

Lưu ý |

 • Danh sách kho có thể liên kết chính là danh sách cửa hàng trong tài khoản Giaohangtietkiem của người bán.
 • Khi xử lý vận chuyển cho đơn hàng, kho mà người bán lựa chọn là kho được cấu hình trong địa chỉ của hệ thống Haravan. Nhà vận chuyển Giaohangtietkiem sẽ căn cứ theo liên kết kho với địa chỉ cửa hàng đó để lấy hàng.
 • Nếu hai địa chỉ cửa hàng ở hệ thống Haravan và cửa hàng trên Giaohangtietkiem được liên kết mà không giống nhau, nhà vận chuyển sẽ căn cứ theo địa chỉ kho được liên kết.

10) Kết nối với SuperShip

Để thực hiện việc kết nối, trước tiên người bán phải có tài khoản trên SuperShip. 

Tạo tài khoản tại đây.

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Vận chuyển.
 3. Tại mục Nhà vận chuyển, chọn Thêm nhà vận chuyển.
 4. Chọn SuperShip.
 5. Bấm Đồng ý hai lần liên tiếp.
 6. Bấm Cấu hình.
 7. Điền các thông tin liên quan.
 8. Bấm Kết nối.

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider


11) Kết nối với J&T Express

Để thực hiện việc kết nối, trước tiên người bán phải có tài khoản trên J&T Express. 

Tạo tài khoản tại đây.

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Vận chuyển.
 3. Tại mục Nhà vận chuyển, chọn Thêm nhà vận chuyển.
 4. Chọn J&T Express.
 5. Bấm Kết nối với nhà vận chuyển.
 6. Điền các thông tin liên quan.
 7. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider