Xin chào mọi người!


Hôm nay Haravan hân hạnh thông báo đến mọi người về bản cập nhật mới nhất ngày 25/11. Lần cập nhật này tập trung nâng cấp các tác vụ hiện tại như tạo đơn hàng từ admin, xem Ghi chú về khách hàng, thao tác gắn nhãn đối tượng, áp dụng bộ lọc khi tìm kiếm và hỗ trợ thử hàng cho các đơn giao bởi Giao Hàng Nhanh. Chi tiết các thay đổi này gồm có:


1. [Xử lý đơn hàng] Tự động xác nhận các đơn tạo từ Admin

Các đơn hàng được từ trang Quản trị sẽ được tự động xác nhận thay vì cần nhân viên xác nhận. Nâng cấp này giúp tiết kiệm thời gian cho bạn và nhân viên xử lý đơn khi tự tạo đơn hàng.


2. [Xử lý đơn hàng] Hiển thị Ghi chú về khách hàng tại màn hình Xử lý đơn hàng

Mục Ghi chú về khách hàng đã được hiển thị ngay tại trang Xử lý đơn hàng. Nhân viên khi xử lý đơn có thể xem nhanh các ghi chú về khách mua hàng mà không cần vào xem chi tiết khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian và tránh sai sót.3. [Giao hàng] Hỗ trợ “Cho thử hàng” với các đơn giao bởi Giao Hàng Nhanh (GHN)

Đơn vị GHN đã hỗ trợ bạn cho phép người mua được thử hàng trước khi nhận. Để thêm lựa chọn này vào đơn hàng, nhân viên xử lý đơn chỉ cần chọn "Cho thử hàng" tại trang Đơn hàng khi xử lý đơn gửi đến đơn vị vận chuyển.
4. [Bộ lọc] Thêm chức năng Tìm kiếm giá trị cần lọc

Để việc sử dụng bộ lọc danh sách (sản phẩm, bài viết, khách hàng,...) được hiệu quả hơn, chức năng Tìm kiếm giá trị lọc đã được thêm vào các bộ lọc hiện có. Chức năng này cho phép bạn nhập tên giá trị cần lọc để tìm kiếm thay vì phải tìm thủ công như trước đây, giúp tiết kiệm thời gian khi sử dụng các bộ lọc.5. [Gắn nhãn đối tượng] Thêm chức năng Tìm kiếm nhãn khi gắn nhãn

Khi cần gắn nhãn đối tượng,  trước đây người dùng phải tìm từ danh sách rất nhiều nhãn đã tạo hoàn toàn bằng thủ công. Để tiết kiệm thời gian cho thao tác này, chức năng Tìm kiếm nhãn đã được bổ sung, cho phép tìm nhãn dễ dàng bằng cách nhập tên nhãn.Trân trọng.