Hiện tại bạn không thể phân quyền cho nhân viên khi vừa tạo tài khoản nhân viên trên Haravan phiên bản 02. Để phân quyền, sau khi tạo tài khoản bạn cần vào trang chi tiết của tài khoản để cài đặt những quyền nhân viên này sẽ đảm nhiệm. 

Xem cách thức tạo tài khoản nhân viên tại đây.

Trong quý 4/2020, đội ngũ Haravan sẽ tiếp tục cải thiện tính năng này để bạn có thể phân quyền cho nhân viên ngay lúc tạo.