Có 2 trường hợp khiến bạn không nâng cấp lên Haravan phiên bản 02 được.


Trường hợp 1: Bạn không nằm trong danh sách nâng cấp ở thời điểm này

Haravan tiến hành chuyển các shop từ phiên bản 01 sang Haravan phiên bản 02 theo từng đợt và chủ shop sẽ được thông báo trước qua email. Nếu bạn không nằm trong danh sách chuyển đổi ở đợt này, bạn sẽ không có quyền truy cập vào menu trên Haravan phiên bản 02 và chỉ thấy trang màu trắng. Nếu bạn muốn nâng cấp và trải nghiệm ngay Haravan phiên bản 02, vui lòng liên hệ đến support@haravan.com để Haravan hỗ trợ được nhanh nhất.


Trường hợp 2: Shop của bạn nằm trong danh sách nâng cấp

Nếu Shop đã nhận được email thông báo về việc nâng cấp và tiến hành chuyển đổi Haravan phiên bản 01 lên phiên bản 02 theo đúng thời gian được hướng dẫn nhưng vẫn gặp tình trạng trang màu trắng, có thể đã có lỗi phát sinh trong quá trình chuyển đổi. Bạn vui lòng liên hệ support@haravan.com để chúng tôi có thể hỗ trợ khắc phục lỗi và nâng cấp lên phiên bản 02.