Sau khi nâng cấp lên phiên bản 02 thành công, chủ tài khoản và các tài khoản nhân viên sẽ phải đăng nhập theo đường link quản trị mới. Nếu sử dụng đường link quản trị cũ để đăng nhập, bạn sẽ được dẫn về phiên bản 01.

Hãy kiểm tra lại đường link Trang quản trị để truy cập chính xác Haravan phiên bản 02.

- Haravan phiên bản 01 có đường link dạng: [ten-cua-hang].myharavan.com/admin

Ví dụ: shop.myharavan.com/admin


- Haravan phiên bản 02 có đường link dạng: [ten-cua-hang].myharavan.com/adminv2

Ví dụ: shop.myharavan.com/adminv2Nếu đang ở Haravan phiên bản 01 và muốn chuyển đến phiên bản 02, bạn chỉ cần nhập thêm “v2” sau chữ “admin” trên đường link.