Dữ liệu về đơn hàng, sản phẩm, thông tin khách hàng, kênh bán hàng, tồn kho… trên phiên bản cũ đều được đồng bộ tự động lên phiên bản 02. Các kết nối với nhà vận chuyển, thanh toán, ứng dụng,... cũng được giữ nguyên và đồng bộ xuyên suốt 2 chiều để shop yên tâm vận hành kinh doanh, không lo mất dữ liệu hay gián đoạn công việc.


Riêng dữ liệu về Quyền nhân viên được cộng dồn, bao gồm các quyền đang có ở Haravan phiên bản 01 + quyền trên phiên bản 02. Chi tiết về phân quyền nhân viên bạn xem hướng dẫn tại đây.