Những kết nối này đều được giữ nguyên sau khi nâng cấp. Bạn có thể kiểm tra lại các thông tin trên tại trang Cấu hình của Haravan phiên bản 02 và thao tác như bình thường, không cần phải kết nối lại.