Việc nâng cấp phiên bản Haravan phiên bản 02 không gây ảnh hưởng đến các chương trình khuyến mãi mà shop đang triển khai. Các dữ liệu có được trong chiến dịch cũng được đồng bộ tự động từ Haravan phiên bản 01 lên phiên bản 02 để bạn quản lý dễ dàng.