Để chuyển đổi về Haravan phiên bản 01, bạn chỉ cần bỏ “v2” trên đường link

  • Haravan phiên bản 02 có link dạng: [ten-cua-hang].myharavan.com/adminv2

Ví dụ: shop.myharavan.com/adminv2


  • Haravan phiên bản 01 có link dạng: [ten-cua-hang].myharavan.com/admin

Ví dụ: shop.myharavan.com/admin

Sau đó đăng nhập tài khoản và mật khẩu như bình thường. Lưu ý, trong giai đoạn sử dụng song song hai phiên bản của Haravan, khi chủ shop cần điều chỉnh quyền của nhân viên thì cần thay đổi quyền trên cả hai phiên bản. 

Haravan khuyến khích người dùng nâng cấp lên phiên bản Haravan 02 để sử dụng những tính năng mạnh mẽ hơn, bao gồm tính năng phân quyền cụ thể theo nghiệp vụ nhân viên.


Vui lòng tham khảo thêm tài liệu so sánh về giao diện và tính năng giữa Phiên bản 01 và Phiên bản 02 tại đây.