Nhằm giúp Shop trải nghiệm Haravan phiên bản 02 được thuận lợi hơn, hệ thống Haravan sẽ tự động đồng bộ hoặc cộng dồn các quyền nhân viên (có sẵn trên phiên bản 01) khi Shop nâng cấp lên phiên bản Haravan 02. Việc đồng bộ chỉ diễn ra một lần duy nhất khi chủ Shop và nhân viên click chọn "Nâng cấp ngay". 


Sau khi nâng cấp phiên bản và đồng bộ phân quyền thành công, bộ phân quyền trên phiên bản 02 sẽ có một số thay đổi về cách thức hoạt động so với phiên bản 01, cụ thể như sau:

- Haravan phiên bản 01: Phân quyền trực tiếp cho nhân viên

- Haravan phiên bản 02: Phân quyền theo nhóm tài khoản


Vì thế, trong thời gian sử dụng song song 2 phiên bản, bạn cần lưu ý về việc dữ liệu phân quyền không được đồng bộ từ phiên bản 01 lên 02, và ngược lại. Chủ Shop sẽ quản lý 2 bộ phân quyền. Khi muốn chỉnh sửa quyền của nhân viên, bạn cần cập nhật ở trên cả phiên bản 01 và 02 để không ảnh hưởng việc sử dụng hệ thống của nhân viên. 


Vui lòng xem tài liệu hướng dẫn cho việc đồng bộ phân quyền khi nâng cấp lên phiên bản 02 tại đây.