Haravan sẽ tiến hành chuyển các shop từ Haravan phiên bản 01 sang phiên bản 02 mới theo từng đợt và chủ shop sẽ được thông báo trước qua email. Nếu bạn nâng cấp lên Haravan phiên bản 02 không được, có thể shop của bạn không nằm trong danh sách chuyển đổi ở thời điểm này. 

Nếu bạn muốn nâng cấp và trải nghiệm ngay Haravan phiên bản 02, vui lòng liên hệ đến support@haravan.com với tiêu đề [Muốn nâng cấp lên phiên bản Haravan 02] để Haravan hỗ trợ được nhanh nhất.