Nhằm hỗ trợ các khách hàng vận hành kinh doanh hiệu quả và dễ dàng nhất, Haravan triển khai phiên bản quản trị mới (Haravan 02) với nhiều nâng cấp về tính năng và hiệu suất. Các khách hàng đang sử dụng Haravan phiên bản 01 (Myharavan) nên nâng cấp lên Haravan phiên bản 02 để có thể sử dụng trọn vẹn các tính năng vượt trội, cũng như nhận những điều chỉnh thông minh và chuyên nghiệp theo các tác vụ kinh doanh thực tế.  

Lưu ý: Các khách hàng ký hợp đồng với Haravan từ 12/08/2020 đến nay được mặc định đăng nhập vào Haravan phiên bản 02. Nếu bạn nằm trong nhóm khách hàng này thì không cần thực hiện bất kỳ tác vụ nâng cấp nào và sử dụng Haravan như bình thường. 
  • Xem cách nhận biết shop đang ở phiên bản 01 hay 02 tại đây

  • Xem chi tiết các tính năng được nâng cấp của Haravan phiên bản 02 tại đây


Khi thực hiện nâng cấp từ phiên bản 01 lên 02, các dữ liệu kinh doanh của Shop sẽ được đồng bộ tự động giữa hai phiên bản, ngoại trừ Quyền nhân viên. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách đồng bộ, cập nhật các quyền của nhân viên khi chủ shop nâng cấp lên Haravan phiên bản 02.


1. Đối với Shop chỉ sử dụng Haravan phiên bản 01 (chưa từng đăng nhập vào phiên bản 02)

Quyền hiện tại của nhân viên trên phiên bản Haravan 01 được giữ nguyên và đồng bộ tự động lên phiên bản 02. 

Các bước đồng bộ quyền nhân viên:   

  • Bước 1: Chủ shop và nhân viên click chọn nút “Nâng cấp ngay” trên phiên bản Haravan 01 - Sẽ được xuất hiện vào ngày 13/10 

  • Bước 2: Chủ shop kiểm tra các quyền của nhân viên trên Haravan phiên bản mới 

  • Bước 3: Chủ shop và nhân viên sử dụng + đánh giá phiên bản Haravan 02

(*) Lưu ý:  Việc đồng bộ tự động quyền nhân viên từ phiên bản 01 lên 02 chỉ được thực hiện một lần duy nhất khi chủ shop click chọn “Nâng cấp ngay” trên hệ thống.

Nếu Shop chưa quyết định sử dụng phiên bản Haravan 02 là phiên bản chính mà cần thêm thời gian trải nghiệm, khi chỉnh sửa quyền của nhân viên thì cần cập nhật ở cả phiên bản Haravan 01 và Haravan 02 để không ảnh hưởng việc sử dụng hệ thống của nhân viên.


2. Đối với shop sử dụng và cài đặt quyền nhân viên ở cả phiên bản Haravan 01 và Haravan 02

Nếu Shop thuộc nhóm này, khi chủ shop và nhân viên thực hiện nâng cấp lên phiên bản Haravan 02, quyền của nhân viên sẽ được cộng dồn, bao gồm các quyền đang có ở cả phiên bản Haravan 01 và Haravan 02 

Các bước cập nhật quyền nhân viên:  

Bước 1: Chủ shop thực hiện khảo sát trên trang Quản lý chung như hình dưới (Banner khảo sát này sẽ xuất hiện từ ngày 05/10 - 11/10)

Bước 2: Tại ngày 13/10, nhân viên đăng nhập vào tài khoản Haravan và click chọn nút “Nâng cấp ngay" đã xuất hiện trên menu để được nâng cấp lên Haravan phiên bản 02.

+ Bước 3: Chủ shop và nhân viên sử dụng + đánh giá phiên bản Haravan 02

Lưu ý cho các shop sử dụng cả phiên bản Haravan 01 và Haravan 02: 

Chủ shop cần thực hiện bảng Khảo sát nâng cấp (sẽ xuất hiện trên màn hình trang Quản lý chung từ ngày 05 - 11/10) để Haravan có thể hiểu rõ lý do và mức độ sẵn sàng nâng cấp. 

Chỉ khi chủ shop hoàn thành khảo sát trước ngày 11/10, các tài khoản nhân viên mới có thể được kích hoạt và thực hiện chức năng nâng cấp lên phiên bản Haravan 02 vào ngày 13/10.

Nếu Shop chưa quyết định sử dụng phiên bản Haravan 02 là phiên bản chính mà cần thêm thời gian trải nghiệm, khi chỉnh sửa quyền của nhân viên cần cập nhật ở cả phiên bản Haravan 01 và Haravan 02 để không ảnh hưởng việc sử dụng hệ thống của nhân viên.

Nếu có bất kỳ thắc mắc về việc Nâng cấp lên phiên bản Haravan 02, vui lòng liênhệ support@haravan.com để Haravan hỗ trợ bạn nhanh nhất.