• Giới thiệu chung 
   
  Tính năng báo cáo chi tiết của Haravan dường như đã khá quen thuộc với người dùng và chủ doanh nghiệp khi sử dụng nền tảng của Haravan.
   
  + Báo cáo bán hàng giúp người bán hàng thực hiện các chiến lược kinh doanh hiệu quả bằng việc phân tích, so sánh lượng đơn hàng bán theo thời gian, kênh bán hàng…

  + Báo cáo tài chính được sử dụng để báo cáo dòng tiền thu chi theo Ngày, theo Tháng, theo Quý,...

  Team sản phẩm giới thiệu đến người dùng bài viết giới thiệu chi tiết về các chỉ số trong báo cáo bán hàng và báo cáo tài chính nhằm thể hiện rõ nhất và hữu ích nhất ý nghĩa của các chỉ số này trong công việc kinh doanh 
   
   

   
  Để xem báo cáo bán hàng, người dùng vào phần Báo cáo àBáo cáo bán hàng àChọn báo cáo muốn xem 

  Để xem báo cáo tài chính, người dùng vào phần Báo cáo àBáo cáo tài chính àChọn báo cáo muốn xem 

 • Chú thích ý nghĩa các chỉ số báo cáo 

  Khi người dùng muốn tìm hiểu thêm về chỉ số trên báo cáo đang thể hiện điều gì hoặc được tính toán dựa trên công thức nào thì có thể trỏ chuột vào dấu chấm hỏi bên cạnh chỉ số đó, một pop up chú thích sẽ hiện ra.    
  • Doanh thu: Doanh thu trong báo cáo bán hàng được định nghĩa là doanh thu đến từ đơn hàng qua việc bán sản phẩm. Doanh thu bao gồm những đơn hàng chưa và đã được thanh toán. Được tính theo công thức bên dưới 
                       [Doanh thu = Tổng số lượng sản phẩm đã bán x Đơn giá bán]
    
  • Giảm giá: Số tiền giảm giá từ các chương trình ưu đãi, khuyến mãi của người bán trên giá bán sản phẩm và không bao gồm “Giảm giá KHTT”

  • Giảm giá Khách hàng thân thiết: Chương trình giảm giá, ưu đãi dành cho khách hàng cũ, thân thiết

  • Hoàn trả: Là số tiền từ những đơn hàng bị hoàn trả từ người mua

  • Doanh thu thuần: Doanh thu thuần là số tiền thu được đến từ việc bán sản phẩm sau khi trừ đi các khoản như Giảm giá, Chương trình khách hàng thân thiết và Hoàn trả.
                   [Doanh thu thuần = Doanh thu – Giảm giá – Giảm giá KHTT – Hoàn trả]

    
  • Tổng hoá đơn: Ghi nhận số tiền trên hoá đơn bán hàng có bao gồm chi phí vận chuyển   
                   [Tổng hoá đơn = Doanh thu thuần + Chi phí vận chuyển]       
      
  • Đã thu: Tổng tiền thực thu và đã thu do bán sản phẩm từ tất cả các phương thức thanh toán (tiền mặt, COD, chuyển khoản ngân hàng...)

  • Tổng lợi nhuận: Tổng lợi nhuận thu được từ việc bán hàng.
                   [Tổng lợi nhuận = Doanh thu thuần (-) Tổng giá vốn]

  • Số sản phẩm: Tổng số lượng sản phẩm đã bán được 

  • Số sản phẩm trả: Tổng số sản phẩm bị hoàn trả  

   Lưu ý: Tuỳ thuộc vào ngành hàng và hình thức kinh doanh riêng biệt của nguời dùng, báo cáo bán hàng có thể có thêm những chỉ số liên quan khác như phí dịch vụ, thuế, hàng hoá đặc biệt hoặc bảo hiểm….. Người dùng có thể xuất báo cáo để xử lý theo nhu cầu riêng biệt thực tế để đảm bảo sự chính xác nhất có thể.